Environmental Impact Assessment (EIA)

 • 2016 – ongoing. EIA for the design project of roads and training constructions of Nursipalu practice field. Ministry of Defence
 • 2016 – ongoing. EIA for the establishment of ammonia terminal to Sillamäe harbour.  EuroChem Terminal Sillamäe AS
 • 2015 – ongoing. EIA for the Nord Stream 2 (construction of additional gas pipelines) project. Ramboll Finland / Nord Stream 2 AG
 • 2015 – ongoing. EIA for the limestone quarry of Kohtla-Järve. VKG Tsement OÜ
 • 2014. EIA for the development project of traffic area of Tallinn airport. AS Tallinna Lennujaam
 • 2013 – ongoing. EIA for the Balticconnector (gas pipeline between Estonia and Finland) project. Ramboll Finland Oy
 • 2013 – ongoing. EIA for the proposed construction of offshore wind farm in the Northwest Estonian coastal sea. Nelja Energia AS
 • 2013. EIA for the reconstruction of Sindi hydropoint. RAJU AS
 • 2012. EIA for the Lubja limestone quarry, including Natura evaluation. Sokkel Ehitus OÜ
 • 2011. EIA for the Karude IV sand quarry of Karude gravel deposits. Nordecon AS
 • 2011. EIA for the preliminary design of reconstruction of Tallinn circuit (km 37,0 – 38,4) and Tallinn-Paldiski highway (km 24,7 – 27,2). Estonian Road Administration
 • 2011. EIA for the application of ambient air pollution of AS TankChem. TankChem AS
 • 2011. EIA for the technical project of reconstruction of Aegna harbour. Tallinna Kommunaalamet
 • 2011. EIA for the overtake of Keila town. Estonian Road Administration
 • 2010. EIA for the re-introduction of Jägala-Joa hydroelectric plant. Jägala Energy OÜ
 • 2010. EIA for the Väo waste incineration plant. Ben Energy OÜ
 • 2009. EIA for the preliminary design of the eastern roundabout of Tartu city. Tartu linn, Tartu vald
 • 2009. EIA for the Nord Stream (gas pipeline of Baltic Sea) project. Ramboll Oil & Gas
 • 2009. EIA for the preliminary design of the Rõmeda-Haljala road section of E20 Tallinn-Narva highway. Estonian Road Administration
 • 2009. EIA for the preliminary design of the road sections Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) and Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) of E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa highway. Estonian Road Administration
 • 2009. EIA for the technical assistance of the deepening and reconstruction of shipping lanes in the Western Estonian archipelago. Estonian Maritime Administration
 • 2008. EIA for the preliminary design of the road section Tagadi-Rapla (km 23,9-47,5) of T-15 Tallinn-Rapla-Türi highway. Reaalprojekt OÜ
 • 2008. EIA for the preliminary design of the road section T1 Tallinn-Narva Rõmeda-Haljala (km 78,4-90,5). Viru Teedevalitsus
 • 2008. EIA for the preliminary design of the road section Rakvere-Sõmeru of T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru highway. AS Teede Tehnokeskus

Strategic Environmental Impact Assessment (SEA)

 • 2016 – ongoing. SEA for the detail plan of Suure-Jaani industrial area. Suure-Jaani Vallavalitsus
 • 2015 – ongoing. SEA for the detail plan of access road to Karoli meadow and bridge needed for crossing a canal. Riigimetsa Majandamise Keskus
 • 2015 – ongoing. SEA for detail plan of Ranna tee 1 property and its short-range area. Vironia Keskus
 • 2015 – ongoing. SEA for the detail plan of Jõekalda. Alajõe Vallavalitsus
 • 2015. SEA for the Pärnu and Viljandi County plans thematic plan “Route corridor location determination for Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV overhead line”. Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus
 • 2015. SEA for Saare County plan. Saare Maavalitsus
 • 2015 – ongoing. SEA for Comprehensive plan of Kuusalu municipality. Kuusalu Vallavalitsus
 • 2014 – ongoing. SEA for Hiiu County plan. Hiiu Maavalitsus
 • 2014. SEA for detail plan of Võrusoo industrial area. Võru Maavalitsus
 • 2013-2016. SEA for Põlva County plan. Põlva Maavalitsus
 • 2013-2016. SEA for Valga County plan. Valga Maavalitsus
 • 2013-2016. SEA for Võru County plan. Võru Maavalitsus
 • 2013 – ongoing. SEA for Jõgeva County plan. Jõgeva Maavalitsus
 • 2013 – ongoing. SEA for Järva County plan. Järva Maavalitsus
 • 2013 – ongoing. SEA for Sauga municipality’s Comprehensive plan. Sauga Vallavalitsus
 • 2013. SEA for detail plan of expansion of Vahtra large farm. Weiss OÜ
 • 2012 – ongoing. SEA for detail plan of Lonessa perspective petroleum products terminal. Viimsi Vallavalitsus
 • 2012. SEA for preliminary design and theme plan of Tartu-Rõhu road section (km 0,0-7,2) of the main highway no 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme. Estonian Road Administration
 • 2012. SEA for theme plan of determination land area for Sirgala wind farm. Toila Vallavalitsus
 • 2012. Compilation of SEA programme for Tootsi Suursoo area and wind farm theme plan. Vändra Vallavalitsus
 • 2011 – ongoing. SEA for detail plan of Muuga pump-hydro accumulation station. Energiasalv OÜ, Jõelähtme Vallavalitsus
 • 2011. Eks2011. Expert assistance for compilation of SEA and prospective management plan of passenger and cargo transport across the Great Strait. Estonian Road Administration
 • 2011. SEA for Lagedi tee and Peterburi tee area detail plans and Natura evalutation of Pirita river. Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 • 2011. SEA for Comprehensive plan of Lasnamäe industrial area. Tallinna Keskkonnaamet
 • 2011. SEA for detail plan of Klooga practice area. Kaitseministeerium
 • 2010. SEA for Comprehensive plan of city district of Narva old town. Narva Linnavalitsus
 • 2010. SEA for detail plan of Tagamaa land unit (emergency power plant). Elering OÜ
 • 2010. SEA for theme plan connecting Pärnu city and surrounding networks. Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 • 2010. SEA for detail plan of Mikle and Välja land units. Tiina Aljas
 • 2010. SEA for thematic plan “Choice of location for Aidu wind farm which has significant spatial impact, its supporting infrastructure, recreational areas and shooting range”. Maidla Vallavalitsus, Raseriks Elekter OÜ, Kindel Vara OÜ, Eesti Energia Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ
 • 2009. SEA for detail plan of Lao 17 land units. Maardu Katlamaja AS
 • 2008. SEA for detail plan of Paldiski South Harbour. AS Tallinna Sadam
 • 2008. SEA for thematic plan of Tallinn street network and light traffic roads. Tallinna Keskkonnaamet

Preliminary Assessment

 • 2016. Oisu biogaasijaama laienduse keskkonnamõju eelhinnang. Oisu Biogaas OÜ
 • 2016. Kernu mõisa ja lennujaama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Kernu Vallavalitsus
 • 2016. Maardu tee 23 detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. KA Osaühing
 • 2015. Sambla detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
 • 2015. Vähila kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Tuisu OÜ
 • 2015. Läänemere kunstisadama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. SA Uue Kunsti Muuseum
 • 2015. Padila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
 • 2015. Talli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
 • 2015. Linnamäe 42 keskkonnaülevaatus. Hauers KVK OÜ
 • 2015. Warmeston OÜ CHP keskkonnamõju eelhinnang. Warmeston OÜ
 • 2015. Põhimaantee nr (E264) Jõhvi-Tartu-Valga lõik Jõhvi-Puru km 3,57-8,25 rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2015. T6 Valga-Uulu km 82,852-93,914 Kenganurme-Tihemetsa teemaplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2015. Vägari soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama rajamise keskkonnamõju eelhinnang. OÜ Baltania
 • 2014. Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,5-33,6 rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2012. Mobiilse metallipressi ja kaablipuhastusseadme keskkonnamõju eelhinnang. BLRT Refonda OÜ
 • 2011. Muhu vallas Võiküla külas Metsa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Estwind Energy OÜ
 • 2011. Raplamaa Kohila valla Urge küla Lii-Sii ja Laasi kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang (jäätmekäitluskeskuse kavandamine). Ragn-Sells AS

Noise Studies

 • 2016. Kopli 16 detailplaneeringu mürauuring. Paasik OÜ
 • 2016. Auvere Elektrijaamad müramõõtmised. Alstom Power Sp. Z.o.o.
 • 2016. Paljassaare tee 2 detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2016. Soodla harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2016. Purila graanulitehase müra mõõtmine. Warmeston OÜ
 • 2015. Tartu ümbersõidu II ehitusala eskiisprojekti mürauuring. Maanteeamet
 • 2015. Eksperthinnang mürale Pilliroo tn elamupiirkonnas. Danel Tuusis
 • 2015. Kamali II ja Kamali III liivakarjääri mürauuring. Maves AS
 • 2015. Luise tn 24 DP mürauuring. OÜ SMG Invest
 • 2015. Varraku tn 12, Tähesaju tee kinnistute detailplaneeringu mürauuring. Maves AS
 • 2015. A.Lauteri 3 kinnistu detailplaneeringu mürauuring. Maves AS
 • 2015. Tööstuse 16 detailplaneeringu mürauuring. Poopuu & Kaasik
 • 2015. Juuliku liiklussõlme müra modelleerimine ja keskkonnamõjude leevendusmeetmed. Maanteeamet
 • 2015. Ehitajate tn (Järveküla-Piiri tn) Kohtla-Järve linnas. Tehniline projekt (müratasemete hindamine). Kohtla-Järve Linnavalitsus
 • 2015. Mnt 4 TII-Prn-Ikla, km 122,8-125 Jänesselja ring-Pärnu piir lõigu eeluuring ja eskiislahendus (liiklusest tuleneva ja elamualadel mürataseme hindamine). Maanteeamet
 • 2015. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Ardu teelõigu km 40,0-52,7 müraarvutused lõigul km 40,0-42,0. Maanteeamet
 • 2015. Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine. Raudteetrassi mürauuring ja vibratsiooni eksperthinnang. Lääne Maavalitsus
 • 2015. Juhkentali 28b mürauuring. Hausers KVK OÜ
 • 2014. Messilä piirkonna teeliiklusmüra uuring Soomes. Ramboll Finland OY
 • 2014. Põrguvälja liiklussõlm ja Jüri jaotusring (mürataseme modelleerimine). Maanteeamet
 • 2014. Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt (müra mõju hindamine). Tallinna Lennujaam AS
 • 2013. Paikuse tuulikute müra modelleerimine. Elektri Energia AS
 • 2013. E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus (müra uuringud). Maanteeamet
 • 2013. Aidu karjääri TP KSH tuulepargi mürauuringu täiendavad töö. Roheline Elekter AS
 • 2013. Kadaka pst 117/Tammepärja eelprojekti mürauuring. PO 2 OÜ
 • 2013. Vaivara valda Mustanina külla rajatava tuulepargi müra modelleerimine. Roheline Elekter AS
 • 2013. Müraalased konsultatsioonid. Ramböll Sverige AB
 • 2012. Mobiilse metallipressi ja kaablipuhastusseadme keskkonnamõju eelhinnang (müra modelleerimine). BLRT Refonda OÜ
 • 2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu km 0,0-7,2 teemaplaneeringu ja eelprojekti ja KSH koostamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2012. Krüüdneri V karjääri müra modelleerimine. Kobras AS
 • 2012. Vahtra suurfarmi laiendamise DP KSH (müra mõjude hindamine, modelleerimine). Weiss OÜ
 • 2012. Tatari tn 51a, Tatari tn 53, Vana-Lõuna tn 4, Vineeri tn 2, Vineeri tn 4, Vineeri tn 6, Vineeri tn 8, Pärnu mnt 69, Pärnu mnt 69a ja Pärnu mnt 69b kinnistute detailplaneeringu mürauuring. K Projekt
 • 2012. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine (liiklusmüra modelleerimine). Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus
 • 2012. Militaarmüra mõõtmine ja hindamine Eestis. Kaitseministeerium
 • 2012. Riigimaantee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna lõigu km 4,2-5,3 mürauuring. Maanteeamet
 • 2012. Lilleoru detailplaneeringu mürauuring. SR Veod OÜ
 • 2012. Militaarmüra mõõtmine ja hindamine NATO ja EL riikides. Kaitseministeerium
 • 2011. Nursipalu harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2011. Nafta tn 1, Petrooleumi tn 6 kinnistu, Petrooleumi tn 8 kinnistu, Bensiini tn 9 kinnistu, Bensiini tn 9a kinnistu ja detailplaneeringu mürauuring. K Projekt AS
 • 2011. Rõõmu tn 2 ja 4 ning Vabaduse pst 175 kinnistute detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Mere pst 104 ja sellega külgneva ala detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Kakumäe tee 120 detailplaneeringu KSH liiklusmüra modelleerimine. Adepte Ekspert OÜ
 • 2011. Kakumäe tee 107 detailplaneeringu mürauuring Tallinnas. Adepte Ekspert OÜ
 • 2011. Õismäe tee 105, 105a, 107 ja 107a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Tallinna ringtee (km 37,8-38,4) ja Tallinn-Paldiski maantee (km 24,7-27,2) rekonstrueerimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine (liiklusmüra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2011. Karude kruusakarjääri Karude IV liivakarjääri keskkonnamõjude hindamine (müra modelleerimine, leevendusmeetmete väljatöötamine). Nordecon AS
 • 2011. Muhu vallas Võiküla külas Metsa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang (müra modelleerimine). Estwind Energy OÜ
 • 2011. Klooga harjutusvälja detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Kaitseministeerium
 • 2011. Pirkkala teede müraanalüüs. Ramboll Finland OY
 • 2011. Teeliiklusmüra modelleerimine Hallandis, Rootsis. Ramböll Sverige AB
 • 2011. Pärnumaa, Ruhnu ja Liivi lahe tuuleenergeetika planeerimine ja konsulteerimine (tuulepargi müra modelleerimine). Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte
 • 2011. Sirgala tuulepargi keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Toila Vallavalitsus
 • 2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Maidla Vallavalitsus
 • 2010. Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (mürast tulenevate mõjude hindamine). Narva Linnavalitsus
 • 2010. Kikepera harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2010. Paljassaare põik 16 detailplaneeringu mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2010. Planeeritava ventilatsioonišurfi mürauuring. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2010. Ecobay mürauuring. Adepre Ekspert OÜ
 • 2010. Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2010. Astangu 7 kinnistu detailplaneeringu mürauuring. Adepre Ekspert OÜ
 • 2010. Liiklusmüra modelleerimine Järvastadeni piirkonnas. Rootsis, Ramböll Sverige AB
 • 2010. T5 Kirna teelõigu müraanalüüs. Nordecon Infra AS
 • 2010. Iru elektrijaama müra modelleerimine. Eesti Energia AS
 • 2010. Tagamaa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (tööstusmüra mõju hindamine). Elering OÜ
 • 2010. Jüri-Jaani kinnistu ja lähiala detailplaneering (müra modelleerimine). Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte
 • 2010. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra hindamine). Tallinna Keskkonnaamet
 • 2010. Tähetorni 90, 90B, 96; Tähetorni 98; Paldiski mnt 243B ja Paldiski mnt 241, 241D, 243A detailplaneeringute ala mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2009. Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2009. Suur-Sõjamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringuala mürauuring. Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 • 2009. E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2009. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68.0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2009. T15 Tallinn-Rapla-Türi maantee Tagadi-Rapla teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Reaalprojekt OÜ
 • 2008. Koguduse ja Saula detailplaneeringu liiklusmüraanalüüs. OÜ Kirikuvara Haldus
 • 2008. Maardu Lao tn 17/1, 17/2 ja 17/3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra modelleerimine). AS Maardu Katlamaja
 • 2008. Paldiski Lõunasadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra modelleerimine). Tallinna Sadam
 • 2007. Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart. Tallinna Keskkonnaamet

Environmental Consultations

 • 2016. Hankedokumentatsiooni koostamine Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuringu jaoks. Tehnilise Järlevalve Amet
 • 2015. Vallimaa ja/või Sarapuu maaüksusele elektrituulikute rajamise konsultatsioon. Tardek OÜ
 • 2015. Balticconnectori KMH aruande ekspertiis. EG Võrguteenus AS
 • 2015. Environmental and Social Audit and Assessment Report. Livonia Partners
 • 2014-2016. Reoveekogumisaladel vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva, kuid potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks. Eesti Vee-ettevõtete Liit
 • 2014-kestev. Elering AS keskkonnakorraldamise nõustamisteenuse osutamine. Elering AS
 • 2014. Hiiumaa mereala teemaplaneeringu KSH ekspertiisi koostamine. Nelja Energia OÜ
 • 2014. Balticconnector maagaasi torujuhtme arendusprojekti keskkonnauuringute ja mõju hindamise konsulteerimine. Ramboll Finland/Gasum Oy
 • 2013. Eksperthinnang energiakompleksi ühendlao maa-ala detailplaneeringu KSH aruandele. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2013. Pärnumaa, Ruhnu ja Liivi Lahe tuuleenergeetika planeerimine ja konsulteerimine. Eesti Energia Taastuvenergia ettevõte
 • 2013. Eesti ja teiste EL riikide Natura hindamise praktika uuring ning selle baasil Natura hindamise läbiviimiseks juhendmaterjali koostamine. Keskkonnaamet, projekti partner Keskkonnaministeerium, tööd toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • 2011. Merendusalane turu-uuring ja konsultatsioonid Balti riikides. SECORA AS
 • 2010. Keskkonnaanalüüside turu-uuring. Ramboll Analytics Oy
 • 2010. LNG terminali asukohtade tehniline võrdlus Paldiski, Muuga ja Inkoo sadamates. Balti Gaas OÜ
 • 2010. Eesti Energia laborite efektiivsuse audit. Eesti Energia AS
 • 2010. Lahe silla ümberehitus koos projekteerimisega. Maanteeamet lõuna regioon
 • 2008. Juuliku-Tabasalu mnt projekti keskkonnamõju hindamise ekspertiis. Maanteeamet
 • 2008. Tallinna ringtee ja Paldiski mnt rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju hindamise ekspertiis. Maanteeamet
 • 2007. Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspertiis. Laesson Partnerid OÜ

Environmental Surveys

 • 2015. Maardu järve ja Maardu liiklussõlme vahelise ala veekaitse meetmete väljaselgitamine. Maanteeamet
 • 2015. Biogaasi mõõtmiste teostamine Tallinna reoveepuhastusjaamas. ICP Solutions OÜ
 • 2015. Õhukeste plastkandekottide tarbimise uuring ja tarbimise vähendamise mõju analüüs. Keskkonnaministeerium
 • 2014-2016. Hiiumaa tuulepargi uuringud. Nelja Energia OÜ
 • 2014. Soojuselektrijaamade uuring Eestis. Ramboll Denmark
 • 2014. Air quality measurement study, odor survey. Eesti Energia Õlitööstuse AS
 • 2015. Cost calculation of the transportation of oil shale ash (OSA) to Kokkola. Ramboll Finland OY
 • 2014. Uuring Uus-Kiviõli kaevanduse mõjust loomastikule ja Natura 2000 alade inventuur. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2012. Põlevkivituhaalased konsultatsioonid. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
 • 2012. Nord Stream täiendavate gaasitorude rajamise teostatavusuuring. Ramboll Oil & Gas / Nord Stream AG
 • 2012. Kavandatava 300 MW CFB elektrijaama ala keskkonnaülevaatus. Alstom Estonia AS
 • 2010. Aruküla avariireservelektrijaama (AREJ) asukohavalik. Elering OÜ
 • 2008. Tehniline abi keskkonnasaaste vähendamiseks Ahtme SEJ-s. Kohtla-Järve Soojus AS
 • 2007. T1 Tallinn-Narva maantee lõigu Maardu-Valgejõe eluslooduse seire. Maanteeamet

Environmental Permits

 • 2016. Autodoonor OÜ ohtlike jäätmete litsentsi taotluse koostamine. Autodoonor OÜ
 • 2016. Pärnu elektri ja soojuse koostootmisjaama lähteolukorra aruande koostamine. Fortum Eesti AS
 • 2016. Pärnu katlamaja lähteolukorra aruannde koostamine. Fortum Eesti AS
 • 2016. AS AKO välisõhu saasteloa ja LHK projekti koostamine. AS AKO
 • 2015. VKG Soojus AS Ahtme TRK ja VKG Energia OÜ Põhja SEJ tootmisalade lähteolukorra aruande koostamine. VKG Soojus AS ja VKG Energia OÜ
 • 2015. Warmeston OÜ vee erikasutusloa taotluse koostamine. OÜ Warmeston
 • 2015. AS Tallinna Lennujaam vee erikasutusloa taotluse koostamine. AS Tallinna Lennujaam