Road design

 • 2016 – ongoing. Technical design of reconstruction of Kauksi-Leevaku road section on 33,600-41,655 km of the Kanepi-Leevaku road no 62
 • 2016. Design of bicycle and pedestrian road on km 15,15-16,27 of the Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa road no. 23201
 • 2016. Technical design of reparation of road no 18115 Vooreküla-Puskaru km 0,000 – 6,730 and road no 18240 Puskaru-Väimela km 0,000 – 8,025
 • 2015 – 2016. Preparation of reconstruction design for black spots in Võru county
 • 2013–2015. Technical design for km 120,3-122,8 and draft plan for km 116,0-120,3 of National Road No. 4 Tallinn-Pärnu-Ikla
 • 2013–2014. Technical design for reconstruction of km 25,528 to 33,600 of support road No. 62 Kanepi-Leevaku
 • 2013. Akademiska Sjukhuset. WS5 link past the F-house, Uppsala, Sweden
 • 2013. Road and cost study for Stockholmsvägen, Habo kommun, Sweden
 • 2013. Stora Malmgatan, Sigtuna kommun, Sweden
 • 2010–2012. Preliminary design and Thematic Plan for Tartu-Rõhu section km 0,0-7,2 of the main road No. 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme

Bridge design

 • 2013 – ongoing. Preliminary design of Rail Baltic facilities
 • 2016. Preparation of main design for km 6,0-9,7 Lagedi-Karla road section on Tallinn roundabout of the main road no 11 (E265)
 • 2015 – ongoing. Reconstruction design for Tartu railway station’s walkway tunnel
 • 2015 – 2016. Preparation of technical design for the construction of 2+1 passing areas on Altnurga-Kärevere section located on km 150-168 of the main road no 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
 • 2015 – 2016. Preparation of technical design for the construction of 2+1 passing areas on Võhmanõmme-Neanurme section located on km 128-135 of the main road no 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa

Water and wastewater

 • 2016 – ongoing. Kagghamra village water and sewerage pipeline design. Sweden
 • 2016. Sibble village water and sewerage pipeline design. Sweden
 • 2016 – ongoing. Vårsta ja Eldtomta water and compression sewerage arterial pipeline design. Sweden
 • 2016 – ongoing. In Kvarnholmen streets Tre Kronors väg and Valsvägen water, sewerage and stromwater pipeline design. Sweden
 • 2016 – ongoing. In Kvarnholmen on streets Thunströms väg and Diagonalstråket water, sewerage and stromwater pipeline design. Sweden
 • 2016 – ongoing. In Strömma areas S4, S5 and S7 water and sewerage pipeline design, Sweden
 • 2015. Muuga sadamas Õli tn 1 – Veose tn 3 veetorustiku rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt tehnilistele tingimustele
 • 2015. Paikuse alevi kinnistute Jõekalda tee 8 ja Karuluha 1a ühisveevärgi ja – reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine
 • 2013-2014. Detailplaneeringute ja infrastruktuuri tehniliste projektide (põhiproj staadiumis) koostamine kuuele Võrumaa tööstusalale (Luhamaa, Väimela, Võrusoo, Kobela, Vastseliina, Rõuge)
 • 2013-2014. Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rek III etapi projekteerimine
 • 2013. Illuka, Ohakvere ja Ongassaare külade veevarustuse projekteerimine

Surveys

 • 2015-kestev. Teadus- ja arendustöö „Kruusateede tolmutõrje meetodid II osa“
 • 2013. Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs
 • 2011-2015. Uurimistöö „Erinevate sideainetega pinnatud katselõikude jälgimine koos tasuvusarvutusega“
 • 2010-kestev. LIFE+ projekt “OSAMAT – pilootprojekt põlevkivituha rakendamise võimaluste demonstreerimine teede ehituses”
 • 2010-2011. Teehoiutööde tehnilise kirjelduse ja tüüpjooniste täiendamine

Supervision

 • 2016-kestev. Kuressaares Tallinna tänava rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve- ja Inseneriteenuse osutamine
 • 2016-kestev. Riigitee nr 21144 Leisi – Triigi km 0,0-1,769 rekonstrueerimise omanikujärelevalve
 • 2015-kestev. Riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 0-2,8, 20142 Alu keskuse tee km 0-0,7 ja 20145 Ülejõe-Ridaküla km 0-2,8 remondi ja riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 0-2,8, 20142 Alu keskuse tee km 0-0,7 välisvalgustuse ja kergliiklustee lõigu ehituse ning 20145 Ülejõe-Ridaküla km 0-2,8 liiklusmärkide paigalduse omanikujärelevalve teostamine
 • 2014-2016. Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 37,4-46,8 teelõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine
 • 2011-2013. Luige eritasandilise ristmiku ehitusjärelevalve teostamine