Detailed Plans

 • 2016-kestev. Kernu mõisa ja lennujaama detailplaneering. Kernu Vallavalitsus
 • 2016-kestev. Keila linnas erihoolekandekodu detailplaneering. Hoolekandeteenused AS
 • 2016-kestev. Türi tervisekeskuse detailplaneering. Türi Vallavalitsus
 • 2016-kestev. Käina tööstusala detailplaneering. Käina Vallavalitsus
 • 2016-kestev. Padise vallas Telliskivitehase kinnistu detailplaneering. Radelmark OÜ
 • 2016-kestev. Jõelähtme vallas Sadama tee 10 detailplaneering. Jõelähtme Vallavalitsus. AS Vana Viru TT
 • 2016-kestev. Kohtla vallas Ontika külas Pingi kinnistu detailplaneering. Wiru Maja OÜ
 • 2016-kestev. Kuusalu vallas Andineeme külas Karla kinnistu detailplaneering. Eraisik
 • 2016-kestev. Kilingi-Nõmme 330 kV alajaama detailplaneering. Elering AS
 • 2016. Ruusa puhkeala detailplaneering. Räpina Vallavalitsus
 • 2016-kestev. Suure-Jaani tööstuspargi detailplaneering. Suure-Jaani Vallavalitsus
 • 2015-kestev. Viru ja Estonia kaevanduse šurfide ja puuraukude asukohavalikut täpsustav detailplaneering. Eesti Energia Kaevandused AS. Mäetaguse Vallavalitsus
 • 2015-2016. Sirgala veekõrvalduskarjääri detailplaneering. Illuka Vallavalitsus
 • 2015. Tallinna ringtee Jüri ristmiku (Põrguvälja) detailplaneeringu. Maanteeamet
 • 2013-2015. Kaitseväe keskpolügoni teeninduskeskuse laienduse detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2013-2014. Rõuge tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Rõuge Vallavalitsus
 • 2013-2014. Võrusoo tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus
 • 2013-2014. Piiripõllu maaüksuse, Karikakra maaüksuse ja riigi reservmaa detailplaneering. Võru Maavalitsus, Võru Vallavalitsus
 • 2013-2014. Kobela tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Vastseliina Vallavalitsus
 • 2013-2014. Vastseliina tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Rõuge Vallavalitsus
 • 2013-2015. Luhamaa Logistikakeskuse tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Misso Vallavalitsus
 • 2012-2013. Valga maakonnas Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskonna 53 maaüksusele radarposti detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2011-2012. Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneering. Maidla Vallavalitsus
 • 2009-2010. Tartu idapoolse ringtee ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneering. Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallavalitsus
 • 2009-2010. Jüri-Jaani kinnistu detailplaneering. Aulepa Tuulepargid OÜ
 • 2009-2013. Klooga harjutusvälja detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2009. Paldiski Lõunasadama detailplaneering. AS Tallinna Sadam
 • 2008-2010. Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering. Tallinna Linnavalitsuse Linnaplaneerimise Amet
 • 2007-2009. Soomepoiste tee 10, Saare I ja Rae põik 19/Kase maaüksuste ja nende lähiümbruse detailplaneering. AS Tallinna Sadam
 • 2007. Mikle ja Välja maaüksuste detailplaneering. Eraisik

County Plans

 • 2013 -2016. Jõgeva maakonnaplaneering. Jõgeva Maavalitsus
 • 2013-2016. Järva maakonnaplaneering. Järva Maavalitsus

Comprehensive Plans

 • 2015-kestev. Kuusalu valla üldplaneering. Kuusalu Vallavalitsus
 • 2013-kestev. Sauga valla üldplaneering. Sauga Vallavalitsus
 • 2008-2012. Narva vanalinna linnaosa üldplaneering. Narva Linnavalitsus
 • 2007-2011. Vasalemma valla üldplaneering. Vasalemma vallavalitsus

Thematic Plans and Special plans

 • 2015-kestev. Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering. Lüganuse Vallavalitsus
 • 2013-2016. Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Elering AS
 • 2012-2015. Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine”. Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Elering AS
 • 2012. Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu koostamine. Vändra Vallavalitsus
 • 2012. Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Toila Vallavalitsus
 • 2010-2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu km 0-7,2 üldplaneeringu teemaplaneering. Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme vallavalitsus, Maanteeamet
 • 2012. Järve-Endla 110 kV kaabelliini trassi valik. Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtted
 • 2009-2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering. Maidla Vallavalitsus
 • 2010. Pärnu linna ja lähialade võrgustikke siduv teemaplaneering. Pärnumaa Omavalitsuste Liit