Geoloogilised uuringud ja hüdrogeoloogia

Geoloogilised uuringud

Geoloogilised uuringud hõlmavad geoloogilisi väliuuringuid (kergliiklusteedele), lisaks viime läbi keerulisemate geoloogiliste tingimuste uuringuid ja analüüse. Eestile uute geotehniliste lahenduste väljatöötamiseks kaasame Ramboll Grupi eksperte.

Hüdrogeoloogia

Skepast&Puhkim OÜ omab hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba, mis annab meile õiguse põhjaveealaste uuringute läbiviimiseks. Lisaks aitavad meie konsultandid leida ehituslikult ning keskkonnaseisukohalt sobilikud lahendused ka kõige keerulisematele põhjaveeprobleemidele.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Hendrik Puhkim
 
+372 5342 3684

Tehtud tööd

Tootsi Suursoo tuulepargi ala geoloogilise ja geotehnoloogilise uuringu läbiviimine

Kestus: 09/2016 – 10/2016

VAATA KÕIKI
Uuring ehitusmaavarade varustuskindluse kohta Maanteeameti objektidel

Kestus: 05/2014 – 02/2015

VAATA KÕIKI
Kuus hüdrogeoloogiliste tööde eksperthinnangut omapuhasti rajamiseks Saku vallas

Kestus: 09/2012 – 07/2013

VAATA KÕIKI
Hüdrogeoloogilised eksperthinnangud erinevate planeeringute, keskkonna- ja teeprojektide raames

Kestus: 06/2007 – kestev

VAATA KÕIKI
Pinnaste mass-stabiliseerimisvõimaluste katselõigu uurimistööd (Tartu maantee Kose-Mäo lõigu juures)

Kestus: 01/2007 – 04/2011

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI