Mürauuringud ja müra modelleerimine

Mürauuringud kasutavad müra arvutamisel ja modelleerimisel spetsiaaltarkvara SoundPlan 7.4.

Meie poolt pakutavate teenuste hulka kuuluvad:

 • detailplaneeringute mürauuringud
 • müraleviku muutumise prognoosimine;
 • lahenduste väljapakkumine müra mõju vähendamiseks;
 • mitmesugused mürauuringud KMH-de ja KSH-de raames;
 • strateegiliste mürakaartide koostamine;
 • müratasemete mõõtmised akrediteeritud mõõtja poolt.

Mürauuringute objektiks on:

 • liiklusmüra (maanteed, rongiliiklus);
 • tööstusmüra (sadamad, terminalid jne);
 • militaarmüra;
 • kaevandusmüra;
 • tuulikute müra.
Küsi pakkumist

Võta ühendust

Hendrik Puhkim
 
+372 5342 3684

Tehtud tööd

Auvere elektrijaama müramõõtmiste teostamine

Tellija: Alstom
Kestus: 02/2016

VAATA KÕIKI
Paljassaare tee 2 detailplaneeringu mürauuring

Tellija: K-Projekt AS
Kestus: 01/2016 – 01/2016

VAATA KÕIKI
Soodla harjutusvälja mürauuring

Tellija: Kaitseministeerium
Kestus: 12/2016 – 01/2016

VAATA KÕIKI
Kamali II ja Kamali III liivakarjääri mürauuring ja müratasemete mõõtmine

Tellija: Maves AS
Kestus: 11/2015-08/2016

VAATA KÕIKI
Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine. Raudteetrassi mürauuring ja vibratsiooni eksperthinnang

Tellija: Lääne Maavalitsus
Kestus: 08/2015-09/2015

VAATA KÕIKI
Juuliku liiklussõlme müra modelleerimine ja keskkonnamõjude leevendusmeetmed

Tellija: Maanteeamet
Kestus: 05/2015 – 05/2015

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI