Õhusaaste modelleerimine ja hindamine

Õhusaaste modelleerimine

Värske õhk on kvaliteetse ja tervelt elatud elu võtmeks. Paraku on tänapäeval linnaõhk tihtilugu liiklusest, tööstustest, olmekütmisest ja katlamajadest tulenevate heitmete tõttu saastunud, vähendades seega inimese eluiga ning kujundades ohtu meie tervisele. Skepast&Puhkim OÜ pakub peamiste õhusaaste karakteristikute (nt CO, NOx, SO2, H2S ja tahked osakesed) modelleerimist. Samuti oskame välja pakkuda meetmeid saaste vähendamiseks või leevendamiseks.

Hindamine ja mõõtmine

Pakume ka õhu- ja lõhnaproovide võtmist ning analüüsimist ja emissioonide mõõtmisi.

Aitame teil koostada välisõhu saasteloa taotlusi ja lubatud heitkoguste (LHK) projekte.

Modelleerimisel kasutame spetsiaaltarkvara Aermod 8.0.0.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Hendrik Puhkim
 
+372 5342 3684

Tehtud tööd

AS AKO välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti koostamine

Tellija: AS AKO
Kestus: 03/2016 – 03/2016

VAATA KÕIKI
Õhusaaste ja lõhnauuring Eesti Energia Õlitööstuses

Tellija: Eesti Energia Õlitööstus AS
Kestus: 04/2014 – 08/2014

VAATA KÕIKI
Õhusaaste modelleerimine Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu KSH raames

Tellija: Energiasalv OÜ ja Jõelähtme Vallavalitsus
Kestus: 03/2011 – 11/2013

VAATA KÕIKI
Õhusaaste modelleerimine Vahtra suurfarmi laiendamise detailplaneeringu KSH raames

Tellija: Weiss OÜ
Kestus: 01/2011 – 10/2013

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI