INFRASTRUKTŪRA

Infrastruktūra ir tas, no kā ir atkarīga mūsu dzīves kvalitāte: no kustības ātruma, vides tīrības un drošības.

Jau vairāk nekā desmit gadu garumā esam projektējuši Igaunijai svarīgus un sarežģītus infrastruktūras objektus, piemēram, ceļu E263 Tallina-Tartu-Veru-Luhamā, nozīmīgus E20 Tallina-Narva ceļa posmus, Tallinas un Tartu apvedceļus, Tallinas lidostas infrastruktūras paplašināšanas darbus un vairākus ūdensapgādes un kanalizācijas objektus visā Igaunijā.

Mums ir dedzīga inženieru komanda, kuras aizraušanās ir ūdensapgādes un kanalizācijas objektu, tiltu, tuneļu, ceļu, ielu un lidostu projektēšana, uzraudzība un infrastruktūras izpēte. Mums ir labas attiecības ar Ziemeļvalstu inženieriem, un mēs izmantojam viņu zināšanas arī savos projektos.

CEĻU PROJEKTĒŠANA

Ceļu projektēšanā izmantojam profesionālus programmatūras risinājumus, kas paātrina projektu pabeigšanu. Infrastruktūras projektēšanai izmantojam AutoCAD Civil 3D un NovaPoint programmatūru.

TILTU PROJEKTĒŠANA

Mūsu mērķis ir piedāvāt inovatīvus un apkārtējai videi atbilstošus risinājumus neatkarīgi no objekta lieluma. Lai īstenotu savas idejas, mēs piesaistām ārējos ekspertus, kā arī izmantojam jaunākos programmatūras risinājumus.

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA

Piedāvājam šādus pakalpojumus: sabiedriskās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstības plānus; ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības/ remonta projektus; ūdenssaimniecības izmaksu un ieguvumu analīzi; projektu ekspertīzes u. c.

BIM PAKALPOJUMS

BIM modelis ļauj precīzāk izstrādāt risinājumus, identificēt konfliktus veiktajā darbā un pārvaldīt projekta informāciju. Mēs varam modelēt visu veidu seguma konstrukcijas, bērumu un izrakumu apjomus, lietusūdens sistēmas un inženierkomunikācijas, kā arī satiksmes vadības ierīces.

INFRASTRUKTŪRAS PĒTĪJUMI

Piedāvājam pētījumu veikšanu vides un transporta jomā. Pētījumu saturs ir plašs un mainīgs, un lielā mērā atkarīgs no klienta vajadzībām – satiksmes pētījumi, ceļu satiksmes drošības auditi, izmaksu efektivitātes pētījumi, trokšņu pētījumi.

BŪVNIECĪBAS UZRAUDZĪBA

Sniedzam Pasūtītājam vispusīgu palīdzību ceļu uzturēšanas darbu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves uzraudzības veikšanā ar kvalificēta personāla palīdzību. Konsultējam Pasūtītāju dažādu būvniecības jautājumu risināšanā.