PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma nosacījumi regulē personas datu apstrādi un sīkdatņu izmantošanu “Skepast&Puhkim” OÜ mājaslapā skpk.ee (turpmāk tekstā mājaslapa).

TERMINI

 • Personas datu apstrāde ir jebkāda darbība, kas tiek veikta ar mājaslapas apmeklētāja (turpmāk tekstā lietotājs) personas datiem – datu vākšana, apstrādāšana, glabāšana, labošana vai dzēšana.
 • Apmeklētāji ir visas personas, kuras apmeklē mājaslapu vai nodod informāciju uzņēmumam “Skepast&Puhkim” OÜ. Piemēram, piedāvājumu pieprasīšana vai sazināšanās ar “Skepast&Puhkim” OÜ, nosūtot e-pastu.
 • Pakalpojumi ir visi “Skepast&Puhkim” OÜ piedāvātie pakalpojumi.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Lietojot mājaslapu, apmeklētājs dod piekrišanu savu datu apstrādei saskaņā ar šiem privātuma nosacījumiem. Ar mājaslapas starpniecību “Skepast&Puhkim” OÜ apkopo šādus apmeklētāju personas datus sekojošos veidos:

 • apmeklētāja e-pasta adrese: ja apmeklētājs nosūta e-pastu vai pieprasa piedāvājumu;
 • lietotāja vārds, tālrunis un e-pasta adrese: lietotājam pieprasot informāciju vai piedāvājumu;
 • mājaslapas apmeklējuma statistika: izmantojot “Google Analytics”.

Apmeklējot mājaslapu un/vai iesniedzot personas datus uzņēmumam “Skepast&Puhkim” OÜ, jūs apzināties un piekrītat, ka jūsu personas dati var tikt apstrādāti saskaņā ar šiem privātuma nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem privātuma nosacījumiem, “Skepast&Puhkim” OÜ iesaka mājaslapu neizmantot un nekādus savus personas datus “Skepast&Puhkim” OÜ neiesniegt.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

“Skepast&Puhkim” OÜ izmanto personas datus, lai atbildētu uz lietotāju iesniegtiem pieprasījumiem, lai nosūtītu piedāvājumus, kā arī saziņai un rēķinu nosūtīšanai. “Skepast&Puhkim” OÜ izmanto mājaslapas apmeklējuma statistiku, lai uzlabotu lietotāju pieredzi, lietojot mājaslapu, un lai nodrošinātu efektīvāku mārketingu. Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu apstrādāšanu, izņemot gadījumā, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Trešā persona ir “Skepast&Puhkim” OÜ līgumpartneris, kas apstrādā personas datus un ar kura produkta vai pakalpojuma palīdzību “Skepast&Puhkim” OÜ piedāvā saviem apmeklētājiem produktus un pakalpojumus. Ikdienas darbībām “Skepast&Puhkim” OÜ izmanto trešās personas, kas piedāvā:

 • e-pastu nosūtīšanas un administrēšanas sistēmu;
 • mājaslapas mitināšanu;
 • mājaslapas izmantošanas statistikas analīzi;
 • sociālo mediju izmantošanu un sociālo mediju statistikas analīzi;
 • grāmatvedības programmas izmantošanu.

Papildus iepriekšējā punktā minētajām trešajām personām “Skepast&Puhkim” OÜ nosūta lietotāja personas datus arī sadarbības partneriem. Tas tiek darīts tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai lietotājam.

“Skepast&Puhkim” OÜ mājaslapa var saturēt saites uz citu uzņēmumu mājaslapām, kuriem ir sava privātuma politika, un/vai jūsu ierīcē instalētie trešo personu pakalpojumi var pieļaut piekļuvi jūsu ierīcē esošajai informācijai. “Skepast&Puhkim” OÜ iesaka jums rūpīgi izlasīt šo trešo personu privātumu politikas. “Skepast&Puhkim” OÜ neatbild par šo trešo personu, kuras sniedz pakalpojumus, privātuma nosacījumiem un saturu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN DROŠĪBA

“Skepast&Puhkim” OÜ glabā personas datus tik ilgi, cik tas ir noteikts likumā un/ vai ir nepieciešams konkrētā vākšanas mērķa sasniegšanai. Piemēram, grāmatvedības dati tiek saglabāti 7 gadus, skaitot no saimnieciskā gada beigām. “Skepast&Puhkim” OÜ veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus. Piekļuve personas datu grozīšanai un apstrādei ir vienīgi tam pilnvarotām personām; visu apmeklētāju personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

APMEKLĒTĀJU TIESĪBAS

Apmeklētājam jebkurā laikā ir tiesības:

 • prasīt piekļuvi saviem datiem;
 • prasīt personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ievērojot likumā noteiktos nosacījumus;
 • prasīt personas datu apstrādāšanas ierobežošanu;
 • prasīt personas datu pārsūtīšanu.

Lai izmantotu savas tiesības, apmeklētājam ir jānosūta attiecīgs pieprasījums uz e-pasta adresi: info@skpk.ee. Lai ierobežotu sīkdatņu izmantošanu, apmeklētājs var veikt atbilstošas izmaiņas savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Ja apmeklētājs uzskata, ka viņa tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir pārkāptas, viņam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā.

SĪKDATNES

“Skepast&Puhkim” OÜ mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes ar mērķi nodrošināt lietotājiem labāku pieredzi, izmantojot mājaslapu, lai nodrošinātu efektīvāku mārketingu, kā arī lietošanas statistikas apkopošanai. Apmeklējot “Skepast&Puhkim” OÜ mājaslapu, apmeklētājs piekrīt sīkdatņu lietošanai šajos nosacījumos paredzētajā veidā.

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru interneta pārlūkprogramma automātiski saglabā apmeklētāja ierīcē. Sīkdatnes var būt radījuši dažādi pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google. Sīkdatņu faili datoram nav bīstami.

Ir divu veidu sīkdatnes:

 • Pastāvīgās sīkdatnes, kas saglabājas apmeklētāja datorā esošajā sīkdatņu failā pastāvīgi. Šādas sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai identificētu lietotāju, kurš apmeklē mājaslapu atkārtoti, kā arī lai pielāgotu mājaslapas saturu atbilstoši lietotāja iepriekš veiktajiem iestatījumiem vai lai apkopotu statistiku.
 • Sesijas sīkdatnes ir īslaicīgas un pazūd, tiklīdz lietotājs ir pametis mājaslapu vai aizvēris interneta pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu noteiktas mājaslapas funkcijas, piemēram, pakalpojuma pieprasīšanai u.tml.

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kā mājaslapa tiek lietota, lai padarītu to personalizētāku un lietotājiem draudzīgāku. Līdzās tam sīkdatnes palīdz apkopot statistikas datus par lietotājiem, dodot iespēju novērtēt un uzlabot mājaslapas darbību, kā arī iegūt pamatdatus efektīvai mārketinga aktivitāšu veikšanai.

Tiek uzskatīts, ka apmeklētājs ir piekritis sīkdatnēm, ja viņa interneta pārlūkprogrammas iestatījumos sīkdatnes ir atļautas. Bieži vien interneta pārlūkprogrammas pieļauj sīkdatņu failu saglabāšanu ierīcē. Lietotājs var aizliegt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē vai arī tās izdzēst, veicot izmaiņas savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Ja sīkdatnes netiek izmantotas, var rasties grūtības ar mājaslapas lietošanu. Norādījumus par to, kā izdzēst sīkdatnes un veikt iestatījumus, var atrast, piemēram, šeit: Google ChromeInternet Explorer.

Lietošanas statistikas vākšanai “Skepast&Puhkim” OÜ izmanto “Google Analytics” pakalpojumus, vācot datus par apmeklētajām apakšlapām, apmeklējuma laiku, apmeklējumu skaitu, izmantotajām ierīcēm, kanāliem, caur kuriem lietotājs nokļuvis mājaslapā, kā arī cita veida statistiku. “Google Analytics” var vākt ziņas par apmeklētāju aktivitāti arī bez sīkdatņu palīdzības. Lai “Google Analytics” nevarētu datus izmantot, apmeklētājs var savā ierīcē uzinstalēt lietotni, kas bloķē “Google Analytics”: pārlūkprogrammas paplašinājums “Google Analytics” bloķēšanai.

PRIVĀTUMA NOSACĪJUMU GROZĪŠANA

“Skepast&Puhkim” OÜ patur sev tiesības vienpusīgi un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt privātuma nosacījumus, lai nodrošinātu to atbilstību likumdošanai. Privātuma politikas jaunākā versija ir vienmēr pieejama mājaslapā. Ar privātuma nosacījumiem un datu apstrādi saistītu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@skpk.ee.