Infrastruktuur

Infrastruktuur on see, millest sõltub meie elukvaliteet: liikumiskiirus, keskkonna puhtus ja ohutus.

Oleme projekteerinud juba üle kümne aasta Eestile olulisi ja keerukaid infrastruktuuriobjekte nagu näiteks E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, E20 Tallinn-Narva maantee olulised lõigud, Tallinna ja Tartu ringteed, Tallinna Lennuvälja infrastruktuuri laiendused ja mitmeid veevarustuse ja kanalisatsiooniobjekte üle terve Eesti.

Meil töötab inseneride meeskond, kelle kireks on veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste, sildade, tunnelite, teede, tänavate ja lennuväljade projekteerimine ning järelevalve ning infrastruktuuri uuringud. Omame häid suhteid põhjamaade inseneridega ja kasutame nende oskusteavet ka meie projektides.

TEEDE PROJEKTEERIMINE

Teede projekteerimisel kasutame professionaalseid tarkvaralahendusi, mis kiirendavad projektide valmimist. Infrastruktuuri projekteerimisel kasutame AutoCAD Civil 3D ja NovaPoint tarkvara.

SILDADE PROJEKTEERIMINE

Meie eesmärgiks on pakkuda innovaatilisi ning ümbritsevasse keskkonda sobivaid lahendusi sõltumata rajatise suurusest. Oma ideede elluviimiseks kaasame väliseksperte ning kasutame kaasaegsemaid tarkvaralahendusi.

VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMINE

Pakume järgmisi teenuseid: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad; veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehituse/rekonstrueerimise projektid; veemajanduse tasuvusuuringud; projektide ekspertiis jpm

BIM teenus

BIM mudel võimaldab täpsemalt väljatöötada lahendusi, leida tehtud töös esinevaid konflikte ning hallata projektis sisalduvat informatsiooni. Suudame mudeldada kõiki katendi konstruktsioone, täite- ja kaevemahte, sademeveesüsteeme ja tehnovõrke ning liikluskorraldusvahendeid.

INFRASTRUKTUURI UURINGUD

Pakume uuringute teostamist keskkonna ja transpordi valdkonnas. Uuringute sisu on lai ja muutuv ning sõltub suuresti kliendi vajadustest – liiklusuuringud, liiklusohutusauditi, tasuvusuuringud, mürauuringud.

OMANIKUJÄRELEVALVE

Osutame Tellijale igakülgset abi teehoiutööde, veevarustuse ja kanalisatsiooni omanikujärelevalve teostamisel ja seda kvalifitseeritud personaliga. Nõustame Tellijat väga erinevate ehituslike küsimuste lahendamisel.