Kopā mēs radām nākotni
Kopā mēs radām nākotni
Kopā mēs radām nākotni

INFRASTRUKTŪRA

Mūsu dzīves kvalitāte ir atkarīga no infrastruktūras: kustības ātruma, apkārtējās vides tīrības un drošības.

Jau vairāk nekā desmit gadus mēs projektējam Igaunijai nozīmīgus un sarežģītus infrastruktūras objektus visā valsts teritorijā.

Mums ir inženieru komanda, kuras neviltota aizraušanās ir ūdensapgādes un kanalizācijas objektu, tiltu, tuneļu, ceļu, ielu un lidostu projektēšana un uzraudzība. Mums ir labas attiecības ar Ziemeļvalstu inženieriem, un mēs izmantojam viņu zināšanas arī savos projektos.

VIDE

Gandrīz katrs mūsu projekts ir saistīts ar apkārtējo vidi un lielākā vai mazākā mērā to ietekmē. Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un atrast labākos iespējamos risinājumus.

Esam veiksmīgi veikuši vairāk nekā 40 ietekmes uz vidi novērtējumus un provizoriskus novērtējumus, vairāk nekā 150 vides pētījumus un konsultācijas, kā arī piedalījušies vairākos starptautiskās sadarbības projektos.

Mūsu komandā strādā speciālisti vides jomā ar ilggadēju darba pieredzi.

PLĀNOŠANA

Plānojumā tiek paredzētas cilvēku tiesības rīkoties ikdienā lietojamajā telpā un tajā notiekošā attīstība. Katra plānojuma mērķis ir atrast labāko risinājumu, kas līdzsvaro dažādu jomu tendences un vajadzības. Mēs konsultējam savus klientus visā plānošanas procesa laikā, sākot no konsultācijām pirms plānojuma uzsākšanas līdz plānojuma izstrādei. Mums ir pieredze detālplānojumu, vispārīgo, novadu un tematisko plānojumu sastādīšanā.

Mūsu darbiniekiem ir telpiskās vides plānotāja izglītība, kas atbilst 7. profesionālās kvalifikācijas līmenim (Igaunijas kvalifikāciju ietvarstruktūra EstKI).

Skepast & Puhkim OÜ

Ejot pie ārsta, mēs ticam un ceram, ka uzticam sevi profesionāļu rokās. Mūsu klientiem ir tādas pašas cerības attiecībā uz inženieriem un konsultantiem. Klienti mums uzticas un vēlas saņemt vislabāko rezultātu. Tās ir pamatotas cerības, ko mēs pildām par spīti visdažādākajām atrunām.

“Skepast&Puhkim” OÜ ir Igaunijas vadošais konsultāciju uzņēmums infrastruktūras, plānošanas un vides pārvaldības jomā. Mēs piedāvājam saviem klientiem profesionālu un kvalitatīvu apkalpošanu. Esam labs darba devējs un zinām, ka patieso vērtību pamatā ir sadarbība! Mūsu komanda sastāv no 40 savas nozares ekspertiem.

Igaunijas tirgū darbojamies jau 15 gadus. “Skepast&Puhkim” OÜ ir cēlies no uzņēmuma “Ramboll Eesti” AS, kas 2006. gadā tika dibināts Igaunijā kā “Ramboll Group” meitasuzņēmums.

Uzņēmuma īpašniekiem Pēterim Škepastam un Hendrikam Puhkimam ir bagāta pieredze šajā jomā, un viņi aktīvi piedalās uzņēmuma ikdienas darbā.

peeterhenrik