PLĀNOŠANA

TERITORIĀLO PLĀNOJUMU IZSTRĀDE

Mums ir vairāk kā 10 gadu pieredze augstākā vai stratēģiskā līmeņa plānojumu izstrādē. Šajā nodaļā strādā 5 cilvēki, un darbiniekiem ir telpiskās vides plānotāja izglītība, kas atbilst 7. profesionālās kvalifikāciju līmenim (Igaunijas kvalifikāciju ietvarstruktūra EstKI).

Plānojumu izstrādē tiek paredzētas cilvēku tiesības rīkoties ikdienā lietojamajā telpā un tajā notiekošā attīstība. Katra plānojuma mērķis ir atrast labāko risinājumu, kas līdzsvaro dažādu jomu tendences un vajadzības. Piedāvājam plašu pieredzi dažāda veida plānojumu izstrādē. Mēs konsultējam savus klientus visā plānošanas procesa laikā, sākot no konsultācijām pirms plānojuma uzsākšanas līdz plānojuma izstrādei. Mums ir pieredze detālplānojumu, vispārīgo, apriņķu, speciālo un tematisko plānojumu sastādīšanā. Sniedzam konsultācijas un izstrādājam kvalitatīvus plānojumu risinājumus, sagatavojam nepieciešamos rasējumus, rakstu daļu un, ja nepieciešams, tīmekļa lietotni.

Mūsu veikto darbu portfelī ietilpst Saugas pagasta pārvaldes ģenerālplāns, Rāsiku pagasta ģenerālplāns, Harju, Lēnes un Pērnavas apriņķu precizētie tematiskie plānojumi “Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektrolīniju maršruta atrašanās vietas noteikšana”, Jervas apriņķa plānojums, Jegevas apriņķa plānojums, Aizsardzības spēku centrālā poligona valsts īpašais plānojums, Auveres vēja parka vietējās pašvaldības īpašais plānojums. Turklāt mēs esam sastādījuši vairāk kā 50 detālplānojumus.

Bieži vien plānojumu sagatavošana ir saistīta ar nepieciešamību pēc (stratēģiskā) ietekmes uz vidi novērtējuma, un mūsu uzņēmumam ir nepieciešamā kompetence tā sagatavošanai. Ar mūsu veiktajiem darbiem vides jomā var iepazīties šeit.

Plānojumu sagatavošanā bieži vien iesaistām arī citus mūsu speciālistus: vides ekspertus un inženierus-speciālistus (ārējie tīkli un ceļi), lai nodrošinātu visaptverošus un ilgtspējīgus risinājumus.

DETĀLPLĀNOJUMI

Piedāvājam konsultācijas, kas saistītas ar detālplānojumiem. Tas ietver procesa plānošanu un vadīšanu, plānojuma risinājuma izstrādi un nepieciešamo analīžu sastādīšanu.

ATRAŠANĀS VIETAS IZVĒLE UN ANALĪZE

Jums ir ideja, bet nezināt, kura būtu labākā vieta tās realizēšanai? Mēs palīdzam atrast piemērotāko atrašanās vietu, ņemot vērā plānoto darbību raksturu, infrastruktūru un citas vajadzības.

ĢENERĀLPLĀNI

Piedāvājam konsultācijas, kas saistītas ar ģenerālplāniem. Tas ietver procesa plānošanu un vadīšanu, plānojuma risinājuma izstrādi un nepieciešamo analīžu sastādīšanu.

TEMATISKIE PLĀNOJUMI

Sagatavojam gan apriņķu plānojumus, gan ģenerālplānu tematiskos plānojumus. Tematiskie plānojumi parasti tiek izstrādāti tad, ja ir nepieciešams telpiski atrisināt kādu konkrētu tēmu.

SPECIĀLIE PLĀNOJUMI

No 2015. gada 1. jūlija tiek izstrādāts valsts speciālais plānojums tādas būves ar būtisku telpisko ietekmi celšanai, kuras atrašanās vieta vai ekspluatācija ir radījusi lielu valsts vai starptautisko interesi.

APRIŅĶU PLĀNOJUMI

Piedāvājam konsultācijas, kas saistītas ar apriņķu plānojumiem. Tas ietver procesa plānošanu un vadīšanu, plānojuma risinājuma izstrādi un nepieciešamo analīžu sastādīšanu.

AINAVU ARHITEKTŪRAS DARBI

Piedāvājam savas zināšanas ainavu arhitektūras jomā dažāda veida teritoriju projektēšanā. Mums ir pieredze ainavu veidošanā un dzīvnieku pāreju projektēšanā, sabiedrisko teritoriju un rotaļu laukumu projektēšanā.

3D VIZUALIZĀCIJA

Ideju, plānu un projektu vizualizācija gan 2D, gan 3D attēlos un video. Vizualizācija sniedz labāku pārskatu par to, kas ir plānots, un ļauj vieglāk stādīties priekšā priekšmetu un lietu būtību, īpaši 3D vizualizācijā.