Infrastruktuur

Infrastruktuurist sõltub meie elukvaliteet: liikumiskiirus, keskkonna puhtus ja ohutus.

Oleme projekteerinud juba üle kümne aasta Eestile olulisi ja keerukaid infrastruktuuriobjekte üle terve Eesti.

Meil töötab inseneride meeskond, kelle kireks on veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste, sildade, tunnelite, teede, tänavate ja lennuväljade projekteerimine ning järelevalve. Omame häid suhteid põhjamaade inseneridega ja kasutame nende oskusteavet ka meie projektides.

Keskkond

Peaaegu iga meie projekt on seotud keskkonnaga ning avaldab sellele suuremal või vähemal määral mõju. Meie eesmärgiks on panustada jätkusuutliku arengu tagamisele ja leida parimad võimalikud lahendused.

Oleme edukalt läbi viinud üle 40 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju eelhindamise, teostanud rohkem kui 150 keskkonnaalast uuringut ja konsultatsiooni ning osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides.

Meie kollektiivis töötavad keskkonna valdkonna spetsialistid, kellel on aastatepikkune töökogemus.

Planeerimine

Planeerimisega kavandatakse inimeste tegutsemisõigust igapäevaselt tarbitavas ruumis ning seal aset leidvaid arenguid. Iga planeeringu eesmärk on leida parim lahendus, mis tasakaalustab erinevate valdkondade suundumusi ja vajadusi. Nõustame oma kliente kogu planeerimisprotsessi vältel, alates konsultatsioonist enne planeeringu algatamist kuni planeeringu kehtestamiseni. Omame kogemusi detail-, üld-, maakonna- ja teemaplaneeringute koostamisel.

Meie töötajatel on ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 kutsed.

Skepast & Puhkim OÜ

Arsti juurde minnes usume ja loodame, et usaldame end professionaalide kätesse. Sama ootus on meie klientidel inseneridele ja konsultantidele. Meid usaldatakse ja soovitakse parimat tulemust. See on õigustatud ootus, mida me täidame ja seda hoolimata igasugustest „agadest“.

Skepast & Puhkim OÜ on Eestis juhtiv infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõte. Oma klientidele pakume asjatundlikku ning kvaliteetset teenust. Oleme hea tööandja ja teame, et tõelised väärtused sünnivad just koostöös! Meie meeskonnas on kokku 40 erialaeksperti.

Oleme tegutsenud Eesti turul 15 aastat. Skepast&Puhkim OÜ on välja kasvanud ettevõttest Ramboll Eesti AS, mis loodi Eestis aastal 2006 rahvusvahelise suurkontserni Ramboll Group tütarettevõttena.

Ettevõtte omanikud Peeter Skepast ja Hendrik Puhkim omavad valdkonnas pikaaegset kogemust ning on ettevõtte igapäevatöös aktiivselt tegevad.

peeterhenrik

UUDISED

Tänu KIK-ile ja EAS-ile on võimalik taotleda erinevatest fondidest rahastust, et muuta enda tootmisprotsessi ressursitõhusamaks ja säästvamaks; viia läbi ettevõttes…
Veevarustuse ja kanalisatsiooni projektide koostamisel on teile abiks Skepast&Puhkim OÜ kogemustega meeskond.  Oleme projekteerinud juba üle kümne aasta olulisi ja…