Omanikujärelevalve

Osutame Tellijale kvalifitseeritud personaliga igakülgset abi omanikujärelevalve teostamisel teehoiutöödel, veevarustuse ja kanalisatsiooni alal.

Nõustame Tellijat väga erinevate ehituslike küsimuste lahendamisel oma pikaajalise (sh rahvusvahelise) kogemuse toel. Eesmärgiks on tagada ehitustööde kulgemine projektikohaselt, järgides asjakohaseid norme ja seadusi. Teeme oma tööd vastavalt välja kujunenud hea tava põhimõtetele.

Osutame järelevalvet ka FIDIC lepingutingimuste mõistes.

Rakendame järelevalvel juhtimissüsteeme ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Andres Brakmann
 
+372 5656 6721

Tehtud tööd

Riigimaantee nr 8 teelõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine

Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 37,4-46,8 teelõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine.

Tellija: Maanteeamet põhja regioon
Teostamise aeg: 2014 – 2015

VAATA KÕIKI
Riigimaantee nr 15 teekatte remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 59,585-69,960 teekatte remondi omanikujärelevalve.

Tellija: Maanteeamet põhja regioon
Teostamise aeg: 07-11/2014

VAATA KÕIKI
Luige eritasandilise ristmiku ehitusjärelevalve teostamine

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2011 – 2013

VAATA KÕIKI
E20 Tallinn-Narva mnt Haljala liiklussõlme ehitusjärelevalve

Tellija: Maanteeamet ida regioon
Teostamise aeg: 2011 – 2013

VAATA KÕIKI
E20 Tallinn-Narva Loo-Maardu teelõigu ehitusjärelevalve

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2009 – 2013

VAATA KÕIKI
E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Mäo möödasõidu ehitusjärelevalve

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2008 – 2010

VAATA KÕIKI
E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla teelõigu ehituse järelevalve

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2007 – 2008

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI