DETAILPLANEERINGUD

 • 2019-kestev. Estonia pumphüdroelektrijaama Mäetaguse valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise ja keskkonna strateegilise hindamise läbiviimine KMH täpsusega
 • 2020-kestev. Pärnu kaubaterminali ja hoolduskeskuse detailplaneeringu alusdokumentide koostamine
 • 2018-2019. Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu koostamine. Tartumaa Tervisekeskuse OÜ
 • 2018-kestev. Harku vallas Päikesetorn ja Päikesetorn 1 kinnistute detailplaneering. Eraisik
 • 2018-2019.Tallinnas, Viljandi mnt 41C detailplaneeringu koostamine. Viljandi mnt 41C omanike ühendus MTÜ
 • 2018-kestev. Saku õlletehase heitvee puhastusjaama detailplaneering. Saku Õlletehase AS
 • 2018-2019. Viljandis Hariduse tn 7 kinnistu detailplaneering. Viljandi Linnavalitsus
 • 2018-2019. Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8 maaüksuse ja lähiala  detailplaneering. Jõelähtme Vallavalitsus
 • 2018-kestev. Roobuka küla endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard piirkonna detailplaneering. Saku Vallavalitsus
 • 2018-2018. Narva linnas Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 • 2018-kestev. Liilia põik 4 detailplaneering. Eraisik
 • 2018-kestev. Maasikmäe kinnistu detailplaneering. Eraisik
 • 2017-2019. Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama  detailplaneeringu koostamin. Energiasalv Pakri OÜ
 • 2017-kestev. Pelleti, Kivvestiko ja Veski kinnistute detailplaneering ja KSH. Tartu Graanul AS
 • 2017-2018. Lubja tee pikenduse detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamine lõigul Randvere tee kuni Vardi tee. Viimsi Vallavalitsus
 • 2017-kestev. Mustu tootmisala detailplaneering ja KSH. Nissi Vallavalitsus
 • 2017-2018. Smolnitsa ja Alajõe kergliiklustee detailplaneeringud. Alutaguse Vallavalitsus
 • 2017-kestev. Tallinna linnas Magasini tn 31a / Õilme tn 6 kinnistu detailplaneering. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
 • 2017-2018. Punane tn 48a kinnistu detailplaneering. Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 • 2017-2018. Karjamaa rannaala detailplaneering. Alutaguse Vallavalitsus
 • 2017-2018. Alajõe rannaala detailplaneering. Alutaguse Vallavalitsus
 • 2017-kestev. Liliani kinnistu detailplaneering. Sarto Holding OÜ
 • 2017-kestev. Viimsi vallas Lääneotsa külas kinnistute Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna detailplaneering. Saare OÜ
 • 2017-kestev. Harku vallas Rannamõisa külas Ringtee 14 detailplaneering. Harku Vallavalitsus
 • 2017-2018. Harku vallas Kärme tee 17 detailplaneering. Eurocar OÜ
 • 2017-kestev. Saue linnas Räni-2 maa-ala detailplaneering. Florest Transport OÜ
 • 2017-kestev. Viimsi vallas Tammelaane tee detailplaneering. Tammelaane Kodu OÜ
 • 2018. Aedevahe farmi detailplaneering. FIE Ilse Gosovski
 • 2017-2018. Saue linnas Kasesalu tn 1 detailplaneering. Adven Eesti AS
 • 2017-2018. Harku vallas Vahteli detailplaneering. TL-Holding OÜ
 • 2017-2018. Türi põhikooli ja spordihoone detailplaneering. Türi Vallavalitsus
 • 2017-2018. Kernu vallas Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu kinnistute detailplaneering. Kernu Vallavalitsus
 • 2017-2018. Rae vallas Tallinna ringtee Lagedi ning Karla liiklussõlmede detailplaneering. Maanteeamet
 • 2017. Vaivara vallas GRU detailplaneering. Eesti Energia AS
 • 2017. Viimsi vallas Lubja tee 2 detailplaneering. Account OÜ
 • 2017-2018. Tartumaa Tervisespordikeskuse DP. SA Tehvandi Spordikeskus
 • 2016-2018. Raadiku 11 ja 11a detailplaneering. ROKProjekt OÜ
 • 2016-kestev. Filtri tee 10, 12 ja 12a detailplaneering Tallinna linnas. Kaitseministeerium
 • 2016-2017. Väike-Uuesalu detailplaneering Rae vallas. IBE Estonia OÜ
 • 2016-kestev. Kernu mõisa ja lennujaama detailplaneering. Kernu Vallavalitsus
 • 2016-2018. Jõelähtme vallas Maardu tee 23 kinnistu detailplaneering. OÜ KA
 • 2016-2017. Keila linnas erihoolekandekodu detailplaneering. Hoolekandeteenused AS
 • 2016-2017. Käina tööstusala detailplaneering. Käina Vallavalitsus
 • 2016-2017. Kohtla vallas Ontika külas Pingi kinnistu detailplaneering. Wiru Maja OÜ
 • 2016-2017. Kuusalu vallas Andineeme külas Karla kinnistu detailplaneering. Eraisik
 • 2017. Alajõe vallas Jõekalda kinnistu detailplaneering. Alajõe Vallavalitsus
 • 2016-2017. Kuusalu vallas Külaotsa kinnistu detailplaneering. Eraisik
 • 2016-2017. Maardu linnas Vahe tn 8 detailplaneering. Evo Design OÜ
 • 2016-2017. Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneering. Kaltsiit AS
 • 2016-2017. Saugaserva kinnistu detailplaneering Audru vallas. Kaitseliit
 • 2016-2017. Padise vallas Telliskivitehase kinnistu detailplaneering. Radelmark OÜ
 • 2016-2017. Türi tervisekeskuse detailplaneering. Türi Vallavalitsus
 • 2016-2017. Jõelähtme vallas Sadama tee 10 detailplaneering. Jõelähtme Vallavalitsus. AS Vana Viru TT
 • 2016-2017. Suure-Jaani tööstuspargi detailplaneering. Suure-Jaani Vallavalitsus
 • 2016. Kilingi-Nõmme 330 kV alajaama detailplaneering. Elering AS
 • 2016. Ruusa puhkeala detailplaneering. Räpina Vallavalitsus
 • 2015-2016. Viru ja Estonia kaevanduse šurfide ja puuraukude asukohavalikut täpsustav detailplaneering. Eesti Energia Kaevandused AS. Mäetaguse Vallavalitsus
 • 2015-2016. Sirgala veekõrvalduskarjääri detailplaneering. Illuka Vallavalitsus
 • 2015. Tallinna ringtee Jüri ristmiku (Põrguvälja) detailplaneeringu. Maanteeamet
 • 2013-2015. Kaitseväe keskpolügoni teeninduskeskuse laienduse detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2013-2015. Luhamaa Logistikakeskuse tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Misso Vallavalitsus
 • 2013-2014. Rõuge tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Rõuge Vallavalitsus
 • 2013-2014. Võrusoo tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus
 • 2013-2014. Piiripõllu maaüksuse, Karikakra maaüksuse ja riigi reservmaa detailplaneering. Võru Maavalitsus, Võru Vallavalitsus
 • 2013-2014. Kobela tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Vastseliina Vallavalitsus
 • 2013-2014. Vastseliina tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Rõuge Vallavalitsus
 • 2012-2013. Valga maakonnas Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskonna 53 maaüksusele radarposti detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2011-2012. Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneering. Maidla Vallavalitsus
 • 2009-2010. Tartu idapoolse ringtee ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneering. Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallavalitsus
 • 2009-2010. Jüri-Jaani kinnistu detailplaneering. Aulepa Tuulepargid OÜ
 • 2009-2013. Klooga harjutusvälja detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2009. Paldiski Lõunasadama detailplaneering. AS Tallinna Sadam
 • 2008-2010. Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering. Tallinna Linnavalitsuse Linnaplaneerimise Amet
 • 2007-2009. Soomepoiste tee 10, Saare I ja Rae põik 19/Kase maaüksuste ja nende lähiümbruse detailplaneering. AS Tallinna Sadam
 • 2007. Mikle ja Välja maaüksuste detailplaneering. Eraisik

ÜLDPLANEERINGUD

 • 2019-kestev. Kohila valla üldplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
 • 2019-kestev. Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestev. Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestev. Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine
 • 2019-kestev. Viru-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestev. Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamine ja KSH
 • 2019-kestev. Kiili valla üldplaneeringu koostamine
 • 2018-kestev. Jõgeva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
 • 2018-kestev. Põltsamaa valla üldplaneering. Põltsamaa Vallavaltsus
 • 2018. Kiili valla üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamine. Kiili Vallavalitsus
 • 2017-2019 vastuvõetud. Raasiku valla üldplaneering. Raasiku Vallavalitsus
 • 2015-2018. Kuusalu valla üldplaneering. Kuusalu Vallavalitsus
 • 2015-kestev. Uus-Kiviõli kaevanduse taristu üldplaneeringu teemaplaneering. Lüganuse Vallavalitsus
 • 2018. Saue üldplaneeringule jooniste koostamine. Saue Vallavalitsus
 • 2013-2016. Sauga valla üldplaneering. Sauga Vallavalitsus
 • 2012. Sirgala tuulepargi maa-ala määramise üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamine. Toila Vallavalitsus
 • 2012. Järve-Endla 110 kV kaabelliini trassi valik. Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtted
 • 2010-2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu km 0-7,2 üldplaneeringu teemaplaneering. Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme vallavalitsus, Maanteeamet
 • 2010. Pärnu linna ja lähialade võrgustikke siduv üldplaneeringu teemaplaneering. Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 • 2009-2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneering. Maidla Vallavalitsus
 • 2008-2012. Narva vanalinna linnaosa üldplaneering. Narva Linnavalitsus
 • 2007-2011. Vasalemma valla üldplaneering. Vasalemma vallavalitsus

ERI-, MAAKONNA- JA TEEMAPLANEERINGUD

 • 2019-kestev. Harku valla üldplaneeringut täpsustava teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu koostamine koos kaartide ja skeemidega ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu koostamine
 • 2017-kestev. Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
 • 2016-kestev. Auvere tuulepargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Vaivara Wind AS, Roheline Elekter AS
 • 2013-2017. Järva maakonnaplaneering. Järva Maavalitsus
 • 2013-2017. Jõgeva maakonnaplaneering. Jõgeva Maavalitsus
 • 2013-2015. Viljandi maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine”. Viljandi Maavalitsus, Elering AS
 • 2013-2015. Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine”. Pärnu Maavalitsus, Elering AS
 • 2011-2016. Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Harju Maavalitsus, Elering AS
 • 2011-2016. Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Pärnu Maavalitsus, Elering AS
 • 2011-2016. Lääne maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Lääne Maavalitsus, Elering AS
 • 2012. Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Toila Vallavalitsus
 • 2010-2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu km 0-7,2 üldplaneeringu teemaplaneering. Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme vallavalitsus, Maanteeamet
 • 2012. Järve-Endla 110 kV kaabelliini trassi valik. Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtted
 • 2009-2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering. Maidla Vallavalitsus
 • 2011. Pärnu linna ja lähialade võrgustikke siduv teemaplaneering. Pärnumaa Omavalitsuste Liit