Üldplaneeringud

Üldplaneeringud koostatakse kogu valla või linna territooriumi või selle osade kohta. Selle eesmärk on valla või linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Pakume üldplaneeringute alaseid konsultatsioone, mis hõlmavad planeerimisprotsessi kavandamist ja juhtimist, planeeringulahenduse välja töötamist ja vajalike analüüside koostamist.

Üldplaneeringute veebirakendused

Tehnika areng on toonud uusi lahendusi ka üldplaneeringu sisu kuvamiseks. Esimesed veebirakenduste katsetused Eestis on juba tehtud ja üha enam küsivad kohalikud inimesed planeeringute avalikustamisel, kas jooniseid ei ole võimalik vaadata internetist kaasaegsete rakenduste abil. Seega hakkab paberkaart vaikselt ajale jalgu jääma ning jooniste ja seletuskirja koostamisel tuleb mõelda moodsamate esitlusvahendite peale.

Hetkel on ArcGIS tarkvara alustanud oma võidukäiku, kuna annab lihtsad ja mugavad vahendid suuremahuliste failide esitlemiseks. Üldplaneeringute joonised on tihtipeale väga detailide rohked ning seetõttu on ka failid väga suured ja raskesti avatavad. Paberjooniseks disainitud lahendusi on ebamugav kasutada, seda eriti arvutit vm nutiseadmeid kasutades – leppemärgid asuvad joonise ühes nurgas, kuid vajalik piirkond näiteks teises otsas, mistõttu jooniste suurendamine on väga aeglane ning tülikas. Neid kuvamise probleeme saab vältida, kasutades moodsamaid lahendusi ja viies kõik vajalikud kihid ning sisumaterjalid veebirakendusse.

Veebirakenduse koostamiseks on väga palju erinevaid võimalusi ning igal omavalitsusel on võimalik leida enda jaoks sobiv kujundus ning stiil. Lisaks joonistele saab rakendusse integreerida teksti, eraldi leppemärkide akent (mis kuvatakse pidevalt ekraani nurgas), kihtide loendit, kihtide sisse-välja lülitamise funktsioone, linke, selgitusi, lisainfot jpm. Seega annab rakendus väga palju kasutajamugavusi ning info kättesaadavust juurde. Rakenduse kasutamine ja üldplaneeringust arusaamine on sellisel kujul kasutatav ka spetsialistide ringkonnast väljaspool, mistõttu saab üldplaneeringut kohalikele inimestele arusaadavamalt esitleda.

Skepast&Puhkimi planeeringute osakonnas oleme välja töötanud just üldplaneeringute spetsiifikast lähtuva veebirakenduse teenuse, et lihtsustada planeeringuinfo kuvamist ning suurendada kasutajamugavust.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Anni Konsap
 
+372 53 453 687

Tehtud tööd

Raasiku valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Raasiku Vallavalitsus
Kestus: 2017 – kestev

VAATA KÕIKI
Kuusalu valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Kuusalu Vallavalitsus
Kestus: 2015 – kestev

VAATA KÕIKI
Sauga valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Sauga Vallavalitsus
Kestus: 2013 – 2016

VAATA KÕIKI
Narva Vanalinna linnaosa strateegia ja üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Kestus: 2008-2012

VAATA KÕIKI
Vasalemma valla üldplaneering

Tellija: Vasalemma Vallavalitsus
Kestus: 2007-2011

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI