Infrastruktuuri uuringud

Pakume uuringute teostamist keskkonna ja transpordi valdkonnas. Infrastruktuuri uuringud on sisult muutuvad ning sõltuvad suuresti kliendi vajadustest.

Põhiliselt oleme teostanud uuringuid, mis on seotud tee-ehitusega ja planeerimisega nt liiklusuuringud, liiklusohutusauditi, tasuvusuuringud, mürauuringud. Kuid samuti oleme koostanud juhendmaterjale ning nõudeid ehitustööde tegemiseks ja kontrollimiseks.

Oleme läbi viinud ka materjaliuuringuid ja teostatavusuuringuid erinevate uute tehnoloogiate, piirangute või lahenduste mõju välja selgitamiseks ja kasutusele võtuks.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Peeter Skepast
 
+372 509 0730

Tehtud tööd

Geosünteetika käsiraamatu koostamine

Tellija: MTÜ Asfaldiliit
Teostamise aeg: 2014 – 2015

VAATA KÕIKI
Teadustöö: Kruusateede tolmutõrje meetodite alternatiivid

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 05-10/2014

VAATA KÕIKI
Uuring ehitusmaavarade varustuskindlusest Maanteeameti objektidele

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 05-12/2014

VAATA KÕIKI
Betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs

Betoonteed – Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs.

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2013

VAATA KÕIKI
Uurimistöö „Erinevate sideainetega pinnatud katselõikude jälgimine koos tasuvusarvutusega“

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2011 – 2015

VAATA KÕIKI
Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine

52 tonni – Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine ja majandusliku otstarbekuse väljaselgitamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest.

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2011

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI