Eriplaneeringud

Alates 1. juulist 2015 koostatakse riigi eriplaneeringud sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonnaüleste huvide väljendamiseks riigikaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasi transpordi, jäätmemajanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks (nagu nt tuulepark, sadam jms). Eriplaneeringu koostamine algab asukoha eelvaliku tegemisest, seejärel koostatakse detailne lahendus, mille põhjal saab anda projekteerimistingimused.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Anni Konsap
 
+372 53 453 687

Tehtud tööd

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Kestus: 2017 – kestev

VAATA KÕIKI
Auvere tuulepargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellijad: Vaivara Vallavalitsus, Roheline Elekter AS, Vaivara Wind AS
Kestus: 2016 – kestev

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI