TEEDE PROJEKTEERIMINE

 • 2018-kestev. Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 26,875-33,473 asuva Otepää-Vidrike lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2018-kestev. Põhimaantee 2 Neanurme-Pikknurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse põhiprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2018-kestev. Riigitee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 79,600-80,500 asuva Viira ristmiku ja teeületuskoha põhiprojekti koostmine. Maanteeamet
 • 2018-kestev. Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise eskiis- ja tehnilise eelprojekti koostamine. AS Tallinna Lennujaam
 • 2018-kestev. Riigitee nr 24116 Suure-Jaani – Olustvere km 0,820 – 6,090 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2018-kestev. Järveotsa arendusrajooni 1. etapi tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine. Viljandi Linnavalitsus
 • 2017-kestev. Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4 – 143 Pärnu – Uulu lõigu eelprojekti ja põhiprojekti koostamine . Maanteeamet
 • 2017-kestev. Uulu-Pärnu kergliiklustee 2. etapp. Tahkuranna Vallavalitsus
 • 2017-kestev. Mnt nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 92,6 – 120,6 Libatse – Nurme lõigu projektide koostamine. Maanteeamet
 • 2017-kestev. Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295 asuva Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2017-kestev. Suur-Sõjamäe tn (Kesk-Sõjamäe tn – J.Smuuli tee) ja Suur-Sõjamäe põik tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine. Tallinna Kommunaalamet
 • 2016-kestev. Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõppe rajatiste projekteerimine, sh maaparandusprojekti koostamine ja projekti keskkonnamõjude hindamine. Kaitseministeerium
 • 2017-2018. Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise optimaalse lahenduse leidmiseks eelprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2017-2018. Põhimaantee 7 Missokülä – Hindsa lõigu projekteerimine. Maanteeamet
 • 2017-2018. Raudteeinfrastruktuuri hooldusdepoo tehnilise ja ruumilise vajaduse eeluuring
 • 2016-2017. Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,3 Luige-Saku lõigu põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu põhiprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2016-2017. E263 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Kose-Võõbu teelõigu km 40,0 - 68,0 põhiprojekt. Maanteeamet
 • 2016-2017. Kõrvalmaantee 25239 Pindi – Verijärve km 3,42-3,98 asuva Lasva jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojekti koostamine: Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 0,621-13,202; Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 2,06-2,12 Mammaste bussipeatuste ohutuse parandamise põhiprojekt; Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 5,6-5,98 asuva Kanariku ristmiku ohtustamise ning jalgtee ehituse põhiprojekt
 • 2016-2017. Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 30,60-30,74 asuva Vana-Kuuste jalgtee ja ülekäigukoha ehituse põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. Riigitee 61 Põlva – Vooreküla lõigul tehnilise kirjelduse ja põhiprojektide koostamine. Maanteeamet
 • 2016-2017. Kõrvalmaantee 22150 Elva-Puhja km 13,854-14,280 Puhjas asuva jalgtee ehituse põhiprojekti, põhimaantee 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 13,2-13,8 asuva Ulila silla pealesõitude parandamise põhiprojekti ja põhimaantee 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 9,25-9,59 asuva Rõhu külas asuvate ristmike ümberehituse põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku km 33,600-41,655 asuva Kauksi-Leevaku lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. E263 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Kose-Võõbu teelõigu km 40,0 – 68,0 põhiprojektide täiendavad tööd: Kose-Ardu km 40,0-52,7 lõik
 • 2016. Mnt 18115 Vooreküla-Puskaru km 0,000-6,730 ja 18240 Puskaru-Väimela km 0,000-8,025 säilitusremondi tehniliste kirjelduste koostamine
 • 2016. Põhimaantee 2 Tatra - Kambja lõigu ümberehituse tehnilise projekti II etapi korrigeerimine. Maanteeamet
 • 2016. Kõrvalmaantee 23201 Puurina – Lüllemäe – Litsmetsa km 15,15-16,27 asuva Lüllemäe jalgratta- ja jalgtee projekteerimine
 • 2015-2016. Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 6,0 – 9,7 Lagedi - Karla lõigu põhiprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2015-2016. Põhimaantee 2 Tartu ümbersõidu II ehitusala eskiisprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2015-2016. Võrumaa liiklusohtlike kohtade likvideerimiste põhiprojektide koostamine
 • 2016-2016. Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 150-168 asuvale Altnurga-Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2015-2016. Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 128-135 Võhmanõmme-Neanurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2015-2016. Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 137-150 Tõenurme-Altnurga lõigule 2+1 möödasõidualade ja piirdega 1+1 lõigu ehituse tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2015-2016. Riigimaantee nr 6 Valga-Uulu km 82,852-93,914 Kenganurme-Tihemetsa lõigu remondi tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2015. Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 122,800-125,100 Jänesselja ring-Pärnu linna piir, lõigu eeluuringu ja eskiislahenduse koostamine. Maanteeamet
 • 2014-2015. Juuliku eritasandilise ristmiku tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2014-2015. Tallinna ringtee Väo-Jüri teelõigu Lagedi, Karla, Põrguvälja ja Jüri liiklussõlmede tehniliste projektide koostamine. Maanteeamet
 • 2014-2015. Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi – Tartu – Valga lõik Jõhvi-Ahtme-Puru km 3,57-5,45-8,25 tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2013–2015. Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 116,0-120,3 eskiislahenduse koostamine ja km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
 • 2013-2014. Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,528 kuni 33,600 rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine
 • 2013. Akademiska Sjukhuset. WS5 link H-hoone tagant, Uppsala, Rootsi
 • 2013. Stockhomsvägen tee laeindamise ja maksumuse hindamine, Habo kommuun, Rootsi
 • 2013. Stora Malmgatan, Sigtuna kommuun, Rootsi
 • 2012-2015. Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti teostatavusuuringu, keskkonnamõju hinnangu, eskiisprojekti ja tehnilise eelprojekti koostamine. AS Tallinna Lennujaam
 • 2010-2012. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose teelõigu (km 26,6-40,0) tee-ehitusprojekt. Maanteeamet
 • 2010-2012. Tallinna ringtee (km 37,8 – 38,4) ja Tallinn-Paldiski maantee (km 24,7 – 27,2) rekonstrueerimise eelprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2010–2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu km 0,0-7,2 teemaplaneeringu ja eelprojekti koostamine
 • 2010. Tugimaantee nr 77 Kuressaare – Sääre km 1,760-7,683 remondi tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2008-2009. E20 Tallinn-Narva mnt Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti koostamine. Viru Teedevalitsus
 • 2007-2009. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu km (40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2007-2008. Riigimaantee nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru maantee km 1,666 – 6,609 Pärnu – Vainu lõigu eelprojekti koostamine. Maanteeamet

SILDADE PROJEKTEERIMINE

 • 2017-2018. Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise optimaalse lahenduse leidmiseks eelprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2013-2018. Rail Baltic’u rajatiste eelprojektid
 • 2015-2016. Tartu raudteejaama jalgteetunneli rekonstrueerimistööde projekt
 • 2016. Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 6,0 – 9,7 Lagedi – Karla lõigu põhiprojekti koostamine
 • 2015-2016. Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 150-168 asuvale Altnurga-Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse tehnilise projekti koostamine
 • 2015-2016. Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 128-135 Võhmanõmme-Neanurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse tehnilise projekti koostamine. Maanteeamet
 • 2014-2015. Tallinna ringtee Väo-Jüri teelõigu Lagedi, Karla, Põrguvälja ja Jüri liiklussõlmede tehniliste projektide koostamine
 • 2013-2014. Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,528 kuni 33,600 rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine
 • 2011-2012. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose teelõigu (km 26,6-40,0) tee-ehitusprojekt
 • 2010-2011. E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimise tööprojekti koostamine. Maanteeamet
 • 2008-2010. Tartu linna idapoolse ringtee ehituse eelprojekti ning Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneeringu koostamine. Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallalitsus

VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMINE

 • 2018-kestev. Sillamäe kesklinna sademeveesüsteemi mudeli loomine ja perspektiivskeemi koostamine. AS Sillamäe-Veevärk
 • 2018-kestev. Suur-Sõjamäe 23a VK välistrasside renoveerimisprojekti (eel- ja tööprojekti) koostamine. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
 • 2018-kestev. Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimisprojekt – sademevee- ja drenaažisüsteemide projekteerimine, veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimine. AS Tallinna Lennujaam
 • 2016-kestev. Strömma asulas piirkondade S4, S5 ja S7 vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016–kestev. Kagghamra küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016–kestev. Vårsta ja Eldtomta vahel vee- ja survekanalisatsiooni magistraaltorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016–kestev. Kvarnholmenis tänavatel Tre Kronors väg ja Valsvägen vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2017-2018. Kesklinna idaosa ühisvoolse kanalisatsiooni valgala lahkvoolseks muutmise uurimistöö-skeemi koostamine
 • 2016–kestev. Kvarnholmenis tänavatel Thunströms väg ja Diagonalstråket vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2018. Kuusalu vallas Lepikumäe kinnistu veevarustuse rekonstrueemise projekt. Eraisik
 • 2017. Nelgi tee 5b ja 5c kortermajade veevarustus ja kanalisatsioon
 • 2016-2017. Pärnu linnas Rääma tn kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimise projekteerimine
 • 2016-2017. Muuga sadamas Veose tn.12 – Veose tn.16 – Kai nr.13 – Koorma tn.15 magistraalveetorustiku rekonstrueerimise projekteerimine
 • 2016-2017. Filmi 5, Filmi 7 ja Tuukri 64 hoonete vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt
 • 2016. Sibble küla küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016. Viljandi linna sademeveetorustike arengukava täiendamise 2.etapp
 • 2016. Tarvastu valla Kärstna küla I järgu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine. Põhiprojekt
 • 2016. Mäeltküla tööstuspargi tehnovõrkude ja teeprojekti eelprojekti projekteerimine
 • 2016. Kreegipuu kraavi rekonstrueerimine
 • 2016. Sepa mahetalu reoveekäitlussüsteem
 • 2015-2016. Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine
 • 2015. Muuga sadamas Õli tn 1 – Veose tn 3 veetorustiku rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt tehnilistele tingimustele
 • 2015. Paikuse alevi kinnistute Jõekalda tee 8 ja Karuluha 1a ühisveevärgi ja – reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine
 • 2014-2016. Reoveekogumisaladel vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva, kuid potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks” teostamine
 • 2014-2015. Jõgeva linna sademevee valgalade määramine, torustike modelleerimine ja andmebaasi koostamine
 • 2013-2014. Detailplaneeringute ja infrastruktuuri tehniliste projektide (põhiproj staadiumis) koostamine kuuele Võrumaa tööstusalale (Luhamaa, Väimela, Võrusoo, Kobela, Vastseliina, Rõuge)
 • 2013-2014. Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rek III etapi projekteerimine
 • 2013. Illuka, Ohakvere ja Ongassaare külade veevarustuse projekteerimine
 • 2012. Pärnu kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd – Side piirkond, aadressil Pärnu linn ehitatava vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd.
 • 2011-2012. Aaviku küla Vana-Aaviku elurajooni vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistööd
 • 2011-2013. Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone krundil paiknevate kommunikatsioonide ümbertõstmise ehitusprojekt.
 • 2011. Kurtna-Vasavere ja Ahtme VTJ vaheliste magistraaltorustike projekteerimine ning ehitus.
 • 2009-2010. Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekt. Hange B: Hangetele 2, 3 ja 4 (vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine) tööjooniste ja hankedokumentide koostamine.
 • 2008-2010. Laiuse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine.

UURINGUD

 • 2018-kestev. Jõhvi valla teehoiukava koostamine. Jõhvi Vallavalitsus
 • 2018-kestev. Ekspertiisi teostamine Antslat läbivate riigiteede ja tugimaantee 70 Antsla-Vaabina km 1,0-6,942 asuva Kraavi-Vaabina lõigu rekonstrueerimise põhiprojektidele. Maanteeamet
 • 2018-kestev. Põhja-Eestis kuue objekti liiklusohutuse auditeerimine. Maanteeamet
 • 2017-kestev. Sõidukite masside ja teljekoormuste seire
 • 2015-2017. Teadus- ja arendustöö „Kruusateede tolmutõrje meetodid II osa“
 • 2017-2018. Liiklusohutuse auditeerimine Lääne maakonnas (3 põhiprojekti ja 2 ehitusobjekti)
 • 2017. Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapp
 • 2017. Kolme projekti liiklusohutuse auditeerimine (Mnt 4 Kernu tankla lõik, mnt 11307 Kostivere lõik, mnt 11178 Ämari tee lõik)
 • 2016-2017. Noarootsi silla tehnilise teostatavuse analüüs
 • 2017. Kolme põhiprojekti ja ühe valminud ehitusobjekti liiklusohutuse auditeerimine
 • 2017. Gonsiori tänava põhiprojekti ekspertiisi teostamine
 • 2017. Riigitee nr 4 km 28-37 2+1 projektile koostatud muudatuse liiklusohutuse auditeerimine
 • 2016. Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise I etapi teostamine
 • 2016. Riigitee 55 Mõisaküla tee km 0,000-4,425 ehituse projekti ekspertiisi ja liiklusohutusauditi teostamine
 • 2016. Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28 – 37 Ääsmäe – Kohatu lõigu põhiprojekti liiklusohutuse audit
 • 2016. Riigitee 61 Põlva – Reola km 16,92 – 22,151 Vooreküla – Talvikese lõigu rekonstrueerimise tehnilise projekti ekspertiis
 • 2015-2016. Mnt nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 67-68 Võõbu katsesektsioonide jälgimine ja teaduslik analüüs
 • 2015-2016. Viljandi maakonna liiklusohtlike kohtade tehniliste projektide ekspertiisi ja liiklusohutusauditite teostamine
 • 2013. Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs
 • 2011-2015. Uurimistöö „Erinevate sideainetega pinnatud katselõikude jälgimine koos tasuvusarvutusega“
 • 2010-2016. LIFE+ projekt “OSAMAT – pilootprojekt põlevkivituha rakendamise võimaluste demonstreerimine teede ehituses”
 • 2010-2011. Teehoiutööde tehnilise kirjelduse ja tüüpjooniste täiendamine

OMANIKUJÄRELEVALVE

 • 2018-kestev. Riigiteede nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu, nr 15 Tallinn-Rapla-Türi ja nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla remonttööde omanikujärelevalve teostamine. Maanteeamet
 • 2018-kestev. Riigitee 11425 Kanama-Saku km 0-2,4 lõigu remondi omanikujärelevalve teostamine. Maanteeamet
 • 2018. Riigitee 11424 Jälgimäe tee km 2,5– 3,9 katte taastusremondi omanikujärelevalve teostamine. Maanteeamet
 • 2018. Riigitee 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 118,128- 118,333 teelaienduse ehitamise, km 119,051 – 123,162 ja km 125,653 – 129,100 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve. Maanteeamet
 • 2018. Riigitee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 6,090 Postikõrtsi silla rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine. Maanteeamet
 • 2017-2018. Riigiteede nr 11184 Alliku-Laagri-Hüüru km 5,75-6,911 ja nr 11186 Tutermaa-Vanamõisa km 1,016-3,352 kruusatee remondi ja tolmuvabakatte ehituse omanikujärelvalve. Maanteeamet
 • 2017. Riigiteede nr 21133 Kuressaare-Püha-Masa km 1,452-1,753 ja nr 21139 Kuressaare-Marientali liiklusohtliku ristmiku likvideerimise (I ehitusetapp) omanikujärelevalve. Maanteeamet
 • 2017. Riigiteel nr 17 Keila-Haapsalu km 67,699 asuva Rannaküla silla remondi omanikujärelevalve. Maanteeamet
 • 2017. Maantee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 9,425 asuva Härgoja silla renoveerimisele omanikujärelvalve. Maanteeamet
 • 2017. Maantee 16155 Silla-Jädivere km 22,9 Vati silla remondi omanikujärelevalve
 • 2016. Kuressaares Tallinna tänava rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve- ja Inseneriteenuse osutamine. Kuressaare Linnavalitsus
 • 2016. Riigitee 21182 Viki – Kurevere km 6,009 asuva Sülla silla ümberehituse omanikujärelevalve teostamine
 • 2016. Aulepa tuulikute 11 ja 6 remondi liikluskorralduse organiseerimine ja järelevalve
 • 2016. Riigiteede 21102 Mustjala – Kihelkonna – Tehumardi km 25,588 ja 21109 Tiirimetsa – Lümanda km 16,587 Lümanda liiklusohtliku ristmiku ümberehitamise omanikujärelevalve teostamine
 • 2016. Riigitee nr 21144 Leisi – Triigi km 0,0-1,769 rekonstrueerimise omanikujärelevalve
 • 2015-2016. Riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 0-2,8, 20142 Alu keskuse tee km 0-0,7 ja 20145 Ülejõe-Ridaküla km 0-2,8 remondi ja riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 0-2,8, 20142 Alu keskuse tee km 0-0,7 välisvalgustuse ja kergliiklustee lõigu ehituse ning 20145 Ülejõe-Ridaküla km 0-2,8 liiklusmärkide paigalduse omanikujärelevalve teostamine
 • 2015. Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 137,2 - 137,6 asuva liiklusohtliku koha ümberehituse omanikujärelevalve teostamine
 • 2014-2016. Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 37,4-46,8 teelõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine
 • 2014-2015. Maantee nr 28 Rapla-Märjamaa km 7,9 asuva Koikse silla ja pealesõitude remondi omanikujärelevalve
 • 2014. Riigimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 59,585-69,960 teekatte remondi omanikujärelvalve
 • 2014. Riigimaantee nr 60 Pärnu-Lihula km 11,848 - 15,641 taastusremondi omanikujärelevalve
 • 2014. Riigimaantee nr 60 Pärnu-Lihula km 8,048-11,848 taastusremondi omanikujärelevalve
 • 2013. Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 98,500-103,0 katte taastusremont ülekattega kuumtaastamise meetodil omanikujärelevalve teostamine
 • 2013. Riigimaantee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 103,000-111,000 ja km 117,700-120,400 katte taastusremont ülekattega kuumtaastamise meetodil omanikujärelevalve teostamine
 • 2011. Riigimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru lõigu km 172,50-179,22 remondi omanikujärelevalve
 • 2011-2013. Luige eritasandilise ristmiku ehitusjärelevalve teostamine
 • 2011-2013. E20 Tallinn-Narva mnt Haljala liiklussõlme ehitusjärelevalve
 • 2009-2013. E20 Tallinn-Narva Loo-Maardu teelõigu ehitusjärelevalve
 • 2008-2010. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Mäo möödasõidu ehitusjärelevalve
 • 2007-2008. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla teelõigu ehituse järelevalve