Keskkonnaalased konsultatsioonid

Keskkonnaalased konsultatsioonid, mida pakume, on:

  • Keskkonnamõju eelhindamine
  • Taimestiku ja loomastiku inventuurid ja seire
  • Due diligence ja keskkonnaauditid
  • GIS analüüsid
  • Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine
  • Keskkonnajärelevalve ja keskkonnamõjude järelhindamine
  • Ökoloogilis-majandusliku analüüsi koostamine
  • Keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruande koostamine
  • Keskkonnaloa taotluste koostamine
  • Muud keskkonnaalased ekspertiisid ja eksperthinnangud
Küsi pakkumist

Võta ühendust

Jüri Hion
 
+372 51 20 924

Tehtud tööd

Paldiski tuulepargi linnustiku ja nahkhiirte seire

Tellija: Eesti Energia AS ja Pakri Tuulepargid OÜ
Kestus: 02/2014 – 10/2016

VAATA KÕIKI
Aseriaru tuulepargi nahkhiirte seire

Tellija: Aseriaru Tuulepark OÜ
Kestus: 05/2014 – 03/2015

VAATA KÕIKI
VKG Energia OÜ Põhja SEJ ja VKG Soojus AS Ahtme keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruande koostamine

Tellija: VKG Energia OÜ ja VKG Soojus AS
Kestus: 09/2015 – 11/2015

VAATA KÕIKI
Keskkonnaauditi läbiviimine Elering AS objektidel (alajaamad, Estlink2)

Tellija: Elering AS
Kestus: 12/2014 – 04/2015

VAATA KÕIKI
Due Diligence auditite läbiviimine mitmetel tööstusobjektidel

Kestus: 02/2012 – kestev

VAATA KÕIKI
Uuring Uus-Kiviõli kaevanduse mõjust loomastikule ja Natura 2000 alade inventuur

Tellija: Eesti Energia Kaevandused AS
Kestus: 04/2014 – 12/2014

VAATA KÕIKI
Tartu-Viljandi-Sindi 330/110kV õhuliini ehitustööde keskkonnahoiu järelevalve

Tellija: Elering AS
Kestus: 2011-2014

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI