Teemaplaneeringud

Teemaplaneeringud koostatakse üldjuhul siis, kui on vaja ruumiliselt lahendada mõni konkreetne valdkond, näiteks taristu paiknemine, elamuehituse põhimõtted või rohevõrgustik.

Koostame nii maakonna- kui ka üldplaneeringute teemaplaneeringuid, küsi lisainfot Sind huvitava planeeringu kohta.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Anni Konsap
 
+372 53 453 687

Tehtud tööd

Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Lüganuse Vallavalitsus
Kestus: 2015 – kestev

VAATA KÕIKI
Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine.
Tellijad: Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Elering AS
Kestus: 2013-2015

VAATA KÕIKI
Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“.
Tellijad: Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Elering AS
Kestus: 2012 – 2016

VAATA KÕIKI
Tähtvere ja Ülenurme valla üldplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

Tähtvere ja Ülenurme valla üldplaneeringuid täpsustav teemaplaneering “Viljandi maantee laiendus” ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Tellijad: Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus, Maanteeamet
Kestus: 2010-2012

VAATA KÕIKI
Aidu tuulepargi teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Tellija: Maidla Vallavalitsus
Kestus: 2009-2011

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI