Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), eelhindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine on vahend saavutamaks planeeringute ja arengukavade vastavust jätkusuutliku arengu põhimõtetele, integreerides endas nii keskkonna-, sotsiaalseid, kultuurilisi kui ka majanduslikke aspekte.

Avalikkuse kaasamine on KSH protsessis olulisel kohal. See soodustab osalusdemokraatiat ning võimaldab tuvastada huvitatud osapoolte seisukohti, ennetades seeläbi võimalikke hilisemaid vastuolusid.

KSH moodustab planeerimisprotsessiga ühtse terviku ning annab kindluse, et koostatavate planeeringute puhul on arvestatud kõigi oluliste keskkonnaaspektidega.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel.

Meie meeskonda kuulub 4 keskkonnamõju strateegilise hindamise õigusega eksperti.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Jüri Hion
 
+372 51 20 924

Tehtud tööd

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramise KSH

Tellija: Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus
Kestus: 03/2014 – 04/2015

VAATA KÕIKI
Võrusoo tööstusala detailplaneeringu KSH

Tellija: Võru Maavalitsus
Kestus: 02/2014 – 11/2014

VAATA KÕIKI
Põlva, Valga, Võru, Jõgeva, Järva, Hiiu ja Saare maakonnaplaneeringute KSH

Tellijad: Põlva Maavalitsus, Valga Maavalitsus, Võru Maavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, Järva Maavalitsus, Hiiu
Maavalitsus, Saare Maavalitsus
Kestus: 11/2013 – 2016

VAATA KÕIKI
Lonessa perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu KSH

Tellija: Viimsi Vallavalitsus
Kestus: 12/2012 – kestev

VAATA KÕIKI
Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu KSH programmi koostamine

Tellija: Vändra Vallavalitsus
Kestus: 09/2011 – 11/2012

VAATA KÕIKI
Vahtra suurfarmi laiendamise detailplaneeringu KSH

Tellija: Weiss OÜ
Kestus: 01/2011 – 09/2013

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI