Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine sisaldab alljärgnevaid teenuseid:

 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad
  Loe lähemalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kohta
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehituse/rekonstrueerimise projektid
 • Veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee lahendused (s.h sademevee ärajuhtimine) planeeringutele
 • Veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee lahendused keskkonnaprojektidele
 • Veemajanduse tasuvusuuringud
 • Veemajanduse hankedokumendid
 • Veevõrkude hüdraulilised arvutused
 • Reoveepuhastite ja veekäitlusjaamade tehnoloogia projekteerimine
 • Projektide ekspertiis
 • Hüdrogeoloogilised uuringud
Küsi pakkumist

Võta ühendust

Loit Munter
 
+372 5341 6599

Tehtud tööd

Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapi projekteerimine

Tellija: Are Vesi OÜ
Põhiprojekti valmimisaeg: 2014

VAATA KÕIKI
Illuka, Ohakvere ja Ongassaare külade veevarustuse projekteerimine

Tellija: Eesti Energia Kaevandused AS
Tööprojekti valmimisaeg: 2013

VAATA KÕIKI
Pärnu kesklinna veemajandusobjektid

Pärnu kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd – Side piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd.

Tellija: AS Merko Infra
Hankija: Pärnu Vesi AS
Tööprojekti valmimisaeg: 2012

VAATA KÕIKI
Läänemaa veemajandusprojekt ja ühtekuululuvusfondi rahastamistaotluse koostamine

Läänemaa veemajandusprojekt. Ühtekuululuvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale. Taebla alevik.
Tellija: EA Reng AS
Hankija: Haapsalu Veevärk AS
Tööprojekti valmimisaeg: 2012

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI