Mürauuringud ja akustikaalased konsultatsioonid

Pikaajaliste kogemustega akustikakonsultandi Marko Ründva ja Skepast&Puhkim OÜ juhtide koostöös sündis 2018. aasta lõpus müra- ja akustika-alaseid konsultatsioone pakkuv ettevõte Kajaja Acoustics OÜ kajaja.ee.

Kajaja Acoustics peamine eesmärk on pakkuda kvaliteetset tellijale orienteeritud akustikaalast konsultatsiooni, projekteerimise ja mõõtmiste teenust. Visioon on kasvada Eesti juhtivaks ettevõtteks ja olla eelistatud koostööpartner antud valdkonnas.

Mürauuringute objektiks on:

 • liiklusmüra (maanteed, rongiliiklus);
 • tööstusmüra (sadamad, terminalid jne);
 • militaarmüra;
 • kaevandusmüra;
 • tuulikute müra.

Teenused


MÕÕTMISED

 • Heliisolatsiooni (õhumüra, löögimüra), keskkonna- ja tehnoseadmete müra mõõtmised vastavalt üldtunnustatud mõõtestandarditele.
 • Mõõtmiste teostamiseks ja tulemuste analüüsiks kasutame juhtivate akustiliste mõõtesüsteemide tootjate seadmeid ja tarkvarasid.
 • Oleme alustanud katselaborite jaoks mõeldud ISO 17025:2017 järgse kvaliteedisüsteemi juurutamist.

EKSPERTHINNANGUD

 • Ekspertarvamused ja -hinnangud projektlahendustele, teostatud ehitustöödele või mõõtmistulemustele toetudes pikaaegsele kogemusele akustika valdkonnas.
 • Spetsialistide hinnangud projektdokumentatsiooni ja lahenduste vastavusele kehtivate nõuetega, probleemide algpõhjustele ja nõuanded nõuete täitmiseks vajalike leevendusmeetmete rakendamiseks.

KONSULTATSIOONID

 • Ehitusakustika, ruumiakustika, keskkonna- ja tehnoseadmete müra ning vibratsioonitõrje alane konsultatsioon ja nõustamine, sh tootearenduse osas.
 • Keskkonnamüra hinnangud/uuringud (mürakaardistamine), helipidavuse ja ruumiakustika probleemide lahendamine, leevendusmeetme analüüs, ehitustööde järelevalve akustilisest seisukohast.

PROJEKTEERIMINE

 • Akustika osa projekteerimist käsitleb standard EVS 932:2017 „Hoone projekt“. Kajaja Acoustics roll on olla partneriks arhitektidele, projekteerijatele, arendajatele ja ehitusettevõtetele vastava projektiosa koostamisel.
 • Kulutõhusad lahendused vastavalt keskkonnamüra normtasemetele infrastruktuuriprojektidele ja tööstusetevõtetele.

Vaata lisaks kajaja.ee kodulehelt.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Hendrik Puhkim
 
+372 5342 3684

Tehtud tööd

Auvere elektrijaama müramõõtmiste teostamine

Tellija: Alstom
Kestus: 02/2016

VAATA KÕIKI
Paljassaare tee 2 detailplaneeringu mürauuring

Tellija: K-Projekt AS
Kestus: 01/2016 – 01/2016

VAATA KÕIKI
Soodla harjutusvälja mürauuring

Tellija: Kaitseministeerium
Kestus: 12/2016 – 01/2016

VAATA KÕIKI
Kamali II ja Kamali III liivakarjääri mürauuring ja müratasemete mõõtmine

Tellija: Maves AS
Kestus: 11/2015-08/2016

VAATA KÕIKI
Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine. Raudteetrassi mürauuring ja vibratsiooni eksperthinnang

Tellija: Lääne Maavalitsus
Kestus: 08/2015-09/2015

VAATA KÕIKI
Juuliku liiklussõlme müra modelleerimine ja keskkonnamõjude leevendusmeetmed

Tellija: Maanteeamet
Kestus: 05/2015 – 05/2015

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI