Maakonnaplaneeringud

Maakonnaplaneeringud on vajalikud kogu maakonna või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks. Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise planeeringu ruumilise arengu põhimõtetest ja kavandatava tegevuse eesmärgist ning tehakse koostööd kohalike omavalitsustega, et tagada tasakaalustatud ruumiline areng.

Pakume maakonnaplaneeringute alaseid konsultatsioone, mis hõlmavad planeerimisprotsessi kavandamist ja juhtimist, planeeringulahenduse väljatöötamist ja vajalike analüüside koostamist.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Anni Konsap
 
+372 53 453 687

Tehtud tööd

Jõgeva maakonnaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija Jõgeva Maavalitsus
Kestus: 2013 – kestev

VAATA KÕIKI
Järva maakonnaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Järva Maavalitsus
Kestus: 2013 – kestev

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI