Vee- ja pinnasereostuse uuringud

Teostame erinevaid reostusuuringuid pinnasesaaste väljaselgitamiseks, veeuuringuid ja keskkonnaseisundi hindamisi.

Samuti on meil pädevus pinnase- ja veeproovide võtmiseks. Koostöös meie partneritega saame Teile pakkuda ka mitmesuguste keemiliste analüüside teostamist pinnase- ja veeproovidest.

Meie veeproovivõtjal on kehtiv atesteering järgmiste proovide võtmiseks:

  • pinnavesi
  • põhjavesi
  • heit- ja reovesi
  • reoveesete

Aitame koostada ka vee erikasutusloa taotlusi.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Jüri Hion
 
+372 51 20 924

Tehtud tööd

Pille tn 24 reostusuuring

Tellija: CarOne Motors OÜ
Kestus: 04/2017

VAATA KÕIKI
Suur-Sõjamäe tn 29a keskkonnaseisundi ülevaatus ja reostusuuring

Tellija: RTG Arhitektid OÜ
Kestus: 10/2016

VAATA KÕIKI
Kaare tn ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala reostusuuring

Tellija: AS Hoolekandeteenused
Kestus: 07/2016

VAATA KÕIKI
VKG Energia OÜ Põhja SEJ ja VKG Soojus AS Ahtme lähteolukorra aruannete koostamine, sh pinnaseuuringute läbiviimine

Tellija: VKG Energia OÜ ja VKG Soojus AS
Kestus: 09/2015 – 11/2015

VAATA KÕIKI
Maardu järve ja Maardu liiklussõlme vahelise ala veekaitse meetmete väljaselgitamine

Tellija: Maanteeamet
Kestus: 02/2015 – 11/2015

VAATA KÕIKI
Põllualuse kraavi ja Ratva oja tehnilise seisundi eksperthinnang

Tellija: Eesti Energia Kaevandused AS
Kestus: 01/2015 – 07/2015

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI