Keskkonnamõju hindamine (KMH), eelhindamine

Keskkonnamõju hindamine on meie tugev külg, eriti alternatiivsete lahenduste välja pakkumine ning nende süsteemne hindamine. KMH läbi viimisel teeme tihedat koostööd projekteerija või tellijaga. Mõnikord võivad keskkonnamõju hindamise käigus arendaja ja avalikkuse huvid vastanduda. Sel juhul on meie eesmärk tagada konstruktiivne dialoog, et leida parim võimalik lahendus.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnamõju hindamiste läbiviimisel. Meie meeskonda kuulub 3 keskkonnamõju hindaja litsentsiga eksperti.

Natura 2000 ja keskkonnamõju hindamine

Kavandatava tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine ja eeldatavalt kaasneva mõju hindamine Natura 2000 võrgustiku aladele. Natura 2000 on üle-euroopaline kõrge loodusväärtusega alade võrgustik. Võrgustiku peamine eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Jüri Hion
 
+372 51 20 924

Tehtud tööd

Nord Stream 2 täiendavate gaasitorude rajamise KMH

Tellija: Ramboll Finland OY / Nord Stream 2 AG
Kestus: 10/2015 – kestev

VAATA KÕIKI
Kohtla-Järve IV lubjakivikarjääri KMH

Tellija: VKG Tsement OÜ
Kestus: 08/2015 – 06/2017

VAATA KÕIKI
Balticconnector keskkonnaalane konsultatsioon ja KMH programmi koostamine

Balticconnector (Eesti ja Soome vahelise gaasitoru rajamine) keskkonnaalane konsultatsioon, sh KMH programmi koostamine.

Tellija: Ramboll Soome / Gasum Oy
Kestus: 01/2013 – 10/2015

VAATA KÕIKI
Loode-Eesti rannikumerre kavandatava meretuulepargi rajamise KMH

Tellija: Nelja Energia AS
Kestus: 02/2013 – kestev

VAATA KÕIKI
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti KMH

Tellija: AS Tallinna Lennujaam
Kestus: 01/2013 – 04/2014

VAATA KÕIKI
Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise eelprojekti KMH

Tellija: AS Raju
Kestus: 01/2012 – 11/2013

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI