Teede projekteerimine

Teede projekteerimisel kasutame professionaalseid tarkvaralahendusi, mis kiirendavad projektide valmimist. Infrastruktuuri projekteerimisel kasutame AutoCAD Civil 3D ja NovaPoint tarkvara. Teede projekteerimine mudelipõhiselt kiirendab tööprotsessi ja samuti tagatakse sellega jooniste omavaheline sidusus. Mahtude automaatne arvestamine vähendab tööaega ja vigade tekkevõimalusi. Lisaks võimaldab mudelpõhine projekteerimine lihtsalt visualiseerida projektlahendusi ja teha need arusaadavaks.

Infrastruktuuri kavandamisel peame oluliseks sotsiaalse- ja looduskeskkonnaga arvestamist ning infrastruktuuri ja transpordi keskkonnamõju minimeerimist. Keskkonnamõju hindamisi teeme koostöös meie keskkonnakorralduse üksusega.

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Andres Brakmann
 
+372 5656 6721

Tehtud tööd

Mnt 4 Kernu ümbersõidu põhiprojekti koostamine

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu põhiprojekti koostamine
Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2016 – 2017

VAATA KÕIKI
Nursipalu harjutusvälja teede ja rajatiste projekteerimine, KMH

Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõppe rajatiste projekteerimine, sh maaparandusprojekti koostamine ja projekti keskkonnamõjude hindamine
Tellija: Kaitseministeerium
Teostamise aeg: 2016 – kestev.

VAATA KÕIKI
Põltsamaa-Tartu lõikudele 2+1 möödasõidualade tehniliste projektide koostamine

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Altnurga-Kärevere, Võhmanõmme-Neanurme ja Tõenurme-Altnurga lõikudele 2+1 möödasõidualade ehituse tehniliste projektide koostamine
Tellija: Maanteeamet lõuna regioon
Teostamise aeg: 2015 – 2016

VAATA KÕIKI
Juuliku eritasandilise ristmiku tehnilise projekti koostamine

Juuliku eritasandilise ristmiku tehnilise projekti koostamine
Tellija: Maanteeamet põhja regioon
Teostamise aeg: 2015

VAATA KÕIKI
Tallinna ringtee liiklussõlmede tehniliste projektide koostamine

Tallinna ringtee Väo-Jüri teelõigu Lagedi, Karla, Põrguvälja ja Jüri liiklussõlmede tehniliste projektide koostamine.

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2014 – 2015

VAATA KÕIKI
Mnt E263 Aruvalla-Kose teelõigu projeteerimine ja ehitus

E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose teelõigu (km 26,6-40,0) tee-ehitusprojekt.

Tellija: Maanteeamet
Teostamise aeg: 2011 – 2012

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI