Arhiiv 2021

Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis- ja ehitustööd

20. mai 2021

Töö eesmärgiks on koostada Võru linnas ja vallas hanke alusel teede- ja tehnovõrkude ehitusprojektid erinevates piirkondades.

Tellija: VÕRU VESI AS
Töövõtja: MERKO EHITUS EESTI AS
Projekteerija – konsortsium: Skepast&Puhkim OÜ ja Keskkonnaprojekt OÜ

 

Projekteeritud mahud:


  • Veetorustik – 6630 m
  • Isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik – 7439 m
  • Reovee survekanalisatsioonitorustik – 2216 m
  • Sademeveekanalisatsioon – 4954 m
  • Reoveepumplad – 3 tk
  • Sademeveepuhastid – 3 tk

Projekti mahus on ka haljastuse osa ja tänavavalgustuse ehitusprojektide koostamine, vajalikud kooskõlastused ja ehituslubade hankimine. Projektid koostatakse erinevate etappide kaupa, mis võimaldab tellijal korraldada erinevaid ehitushankeid.

BiM tiimi värbamine | BiM üksus

1. veebr. 2021

Tänasest alustab SKPK-s tegutsemist BiM üksus, mille tegevus keskendub BiM-i protsessi rakendamisele Infra projektides. Üksuse juhiks on SKPK 2020. aasta parim töötaja Eno Lints.

BiM eelised


BIM on protsess, mis järjest suuremal määral ehitussektoris sh ka infras kanda kinnitab. Oleme SKPK-s liikumas suunas, kus traditsiooniline projekteerimise protsess on ressursimahukam ning ajakulukam võrreldes BiM-ga. Viimase käigus digitaliseeritakse ehitusinfo, kontrollitakse projektlahendust ja antakse sellekohast tagasisidet projektile. Vajalikud raportid ning mahuaruanded saadakse BiM mudelitest kätte automaatselt. Kuna BIM’i sisendiks on projekteerijate poolt loodud 3D mudel, arendab BiM-i üksus neile paremaid ning kiiremaid töövahendeid, mis lihtsustavad nii projekteerijate kui ka BIM mudeli koostajate tööd.

Tahad asjast rohkem teada? Võta ühendust eno.lints@skpk.ee

 

Vaata lisaks


Referentsobjekt Suure-Jaani-Olustvere

29. jaan. 2021

Riigitee nr 24116 Suure-Jaani-Olustvere km 0,8-26,09 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamisega alustati 2018. aasta kevadel. Projekt valmis 2019. aasta suvel.

Projekti eesmärk ja maht


Projekti eesmärgiks oli lõigu liiklusohutuse taseme tõstmine, sõidumugavuse parandamine ning majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine teekatte ümberehituseks.

Projekteeriti valdavalt kaherajaline V klassi maantee parameetritele vastav sõidutee katte laiusega 7,0 m ning sõiduraja laiusega 3,0 m. Ristumine riigiteega nr 57 on lahendatud ringristmikuna. Olustvere mõisa alleed läbiva teelõigu viimane kilomeeter on projekteeritud katte laiusega 4,0 m. Vastutuleva sõiduki läbilaskmiseks on projekteeritud peatumistaskud.

Lõigus km 4,3 kuni 4,95 projekteeriti uus 2,5 m laiuse kattega kergliiklustee lõik. Liikluse rahustamiseks projekteeriti asulavahelisele lõigule kolm künnist. Kõrvalmaantee Suure-Jaani teelõigu ehitustööd valmisid 2020. aasta sügisel, peatöövõtjaks oli Tallinna Teed AS.