• 2016-kestev. Kuressaares Tallinna tänava rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve- ja Inseneriteenuse osutamine