Raasiku valla üldplaneering ja KSH

Raasiku valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Raasiku Vallavalitsus

Kestus: 2017 – kestev