SEA of Kilingi-Nõmme
Link
  • 2015. SEA for the Pärnu and Viljandi County plans thematic plan “Route corridor location determination for Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV overhead line”. Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus
  • 2015. SEA for Saare County plan. Saare Maavalitsus