A detailed plan of Defence Forces’ service centre
Link
A Detailed plan of Jüri junction at Tallinn roundabout
Link
  • 2015. Tallinna ringtee Jüri ristmiku (Põrguvälja) detailplaneeringu. Maanteeamet
  • 2013-2015. Kaitseväe keskpolügoni teeninduskeskuse laienduse detailplaneering. Kaitseministeerium
  • 2013-2015. Luhamaa Logistikakeskuse tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Misso Vallavalitsus