LIFE09 / ENV / EE 227 pilot project
Link
Pille tn 24 reostusuuring
Link
  • 2017. Pille tn 24 reostusuuring. CarOne Motors OÜ
  • 2016-kestev. Tootsi Suursoo tuulepargi ala geoloogilise ja geotehnoloogilise uuringu läbiviimine. Eesti Energia AS
  • 2016-kestev. Uuringu teostamine Balti elektrijaama tuhavälja nr 1 tolmamisprobleemi lahendamiseks. Eesti Energia Narva Elektrijaamas AS