Research for Estonian Road Administration
Link
Handbook of geosynthetics
Link
  • 2011-2015. Uurimistöö „Erinevate sideainetega pinnatud katselõikude jälgimine koos tasuvusarvutusega“