• 2016. Kõrvalmaantee 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa km 15,15-16,27 asuva Lüllemäe jalgratta- ja jalgtee projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
  • 2016. Vilja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Sauga Vallavalitsus
  • 2016. Sepasalu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang.
  • 2016. Illuka valla kergliiklusteede keskkonnamõju eelhinnang. Illuka Vallavalitsus
  • 2016. Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Plaan OÜ
  • 2016. Oisu biogaasijaama laienduse keskkonnamõju eelhinnang. Oisu Biogaas OÜ
  • 2016. Kernu mõisa ja lennujaama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Kernu Vallavalitsus
  • 2016. Maardu tee 23 detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. KA Osaühing