Water and Wastewater system design in Are Borough
Link
Illuka, Ohakvere and Ongassaare Water Supply Design
Link
Water and Wastewater Pipeline Design Works in Pärnu
Link
Water Management Project for Lääne County
Link
  • 2013-2014. Detailplaneeringute ja infrastruktuuri tehniliste projektide (põhiproj staadiumis) koostamine kuuele Võrumaa tööstusalale (Luhamaa, Väimela, Võrusoo, Kobela, Vastseliina, Rõuge)
  • 2013-2014. Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rek III etapi projekteerimine
  • 2013. Illuka, Ohakvere ja Ongassaare külade veevarustuse projekteerimine