• 2015. Muuga sadamas Õli tn 1 – Veose tn 3 veetorustiku rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt tehnilistele tingimustele
  • 2015. Paikuse alevi kinnistute Jõekalda tee 8 ja Karuluha 1a ühisveevärgi ja – reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine