A detailed plan of Sirgala quarry
Link
  • 2016. Kilingi-Nõmme 330 kV alajaama detailplaneering. Elering AS
  • 2016. Ruusa puhkeala detailplaneering. Räpina Vallavalitsus
  • 2015-2016. Viru ja Estonia kaevanduse šurfide ja puuraukude asukohavalikut täpsustav detailplaneering. Eesti Energia Kaevandused AS. Mäetaguse Vallavalitsus
  • 2015-2016. Sirgala veekõrvalduskarjääri detailplaneering. Illuka Vallavalitsus