The cost estimation of strengthening national roads and bridges
Link
Concrete roads designing and its cost-benefit analysis
Link
Study of the supply certainty of natural building materials
Link
Research: Alternatives of dust control methods
Link
  • 2013. Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs
  • 2010-2011. Teehoiutööde tehnilise kirjelduse ja tüüpjooniste täiendamine