A County Plan and SEA for Järva County
Link
A County Plan and SEA for Jõgeva County
Link
A Thematic Plan and SEA for an infrastructure of Uus-Kiviõli mine
Link
Auvere tuulepargi eriplaneering
Link
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering
Link
  • 2017-kestev. Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
  • 2016-kestev. Auvere tuulepargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Vaivara Wind AS, Roheline Elekter AS
  • 2015-kestev. Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering. Lüganuse Vallavalitsus