• 2016. Balticconnectori hoonestusloa taotluse koostamine. Elering AS
  • 2016. Autodoonor OÜ jäätmeloa taotluse koostamine
  • 2016. Autodoonor OÜ ohtlike jäätmete litsentsi taotluse koostamine. Autodoonor OÜ
  • 2016. Pärnu elektri ja soojuse koostootmisjaama lähteolukorra aruande koostamine. Fortum Eesti AS
  • 2016. Pärnu katlamaja lähteolukorra aruande koostamine. Fortum Eesti AS
  • 2016. AS AKO välisõhu saasteloa ja LHK projekti koostamine. AS AKO