• 2015. Sambla detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
  • 2015. Vähila kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Tuisu OÜ
  • 2015. Läänemere kunstisadama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. SA Uue Kunsti Muuseum
  • 2015. Padila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
  • 2015. Talli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
  • 2015. Linnamäe 42 keskkonnaülevaatus. Hauers KVK OÜ
  • 2015. Warmeston OÜ CHP keskkonnamõju eelhinnang. Warmeston OÜ
  • 2015. Põhimaantee nr (E264) Jõhvi-Tartu-Valga lõik Jõhvi-Puru km 3,57-8,25 rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
  • 2015. T6 Valga-Uulu km 82,852-93,914 Kenganurme-Tihemetsa teemaplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
  • 2015. Vägari soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama rajamise keskkonnamõju eelhinnang. OÜ Baltania