Conducting environmental audit for Elering AS
Link
Compilation of baseline reports for IPPC permit
Link
Aseriaru tuulepargi nahkhiirte seire
Link
Technical condition of Põllualuse ditch and Ratva creek
Link
  • 2015. Balticconnectori KMH aruande ekspertiis. EG Võrguteenus AS
  • 2015. Rae vallas Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuring. Rae Vallavalitsus
  • 2015. Vallimaa ja/või Sarapuu maaüksusele elektrituulikute rajamise konsultatsioon. Tardek OÜ
  • 2015. Environmental and Social Audit and Assessment Report. Livonia Partners