Study of the supply certainty of natural building materials
Link
The study of consumption of thin plastic bags
Link
Identification of water protection measures
Link
VKG Energia OÜ and VKG Soojus AS baseline reports
Link
  • 2015. Maardu järve ja Maardu liiklussõlme vahelise ala veekaitse meetmete väljaselgitamine. Maanteeamet
  • 2015. Biogaasi mõõtmiste teostamine Tallinna reoveepuhastusjaamas. ICP Solutions OÜ
  • 2015. Õhukeste plastkandekottide tarbimise uuring ja tarbimise vähendamise mõju analüüs. Keskkonnaministeerium
  • 2015-2015. Aseriaru tuulepargi nahkhiirte seire. Aseriaru Tuulepark OÜ
  • 2015. Cost calculation of the transportation of oil shale ash (OSA) to Kokkola. Ramboll Finland OY