Juuliku junction noise modelling
Link
Determination of location for railway route corridor
Link
 • 2015. Tartu ümbersõidu II ehitusala eskiisprojekti mürauuring. Maanteeamet
 • 2015. Eksperthinnang mürale Pilliroo tn elamupiirkonnas. Danel Tuusis
 • 2015. Luise tn 24 DP mürauuring. OÜ SMG Invest
 • 2015. Varraku tn 12, Tähesaju tee kinnistute detailplaneeringu mürauuring. Maves AS
 • 2015. A. Lauteri 3 kinnistu detailplaneeringu mürauuring. Maves AS
 • 2015. Tööstuse 16 detailplaneeringu mürauuring. Poopuu & Kaasik
 • 2015. Juuliku liiklussõlme müra modelleerimine ja keskkonnamõjude leevendusmeetmed. Maanteeamet
 • 2015. Ehitajate tn (Järveküla-Piiri tn) Kohtla-Järve linnas. Tehniline projekt (müratasemete hindamine). Kohtla-Järve Linnavalitsus
 • 2015. Mnt 4 TII-Prn-Ikla, km 122,8-125 Jänesselja ring-Pärnu piir lõigu eeluuring ja eskiislahendus (liiklusest tuleneva ja elamualadel mürataseme hindamine). Maanteeamet
 • 2015. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Ardu teelõigu km 40,0-52,7 müraarvutused lõigul km 40,0-42,0. Maanteeamet
 • 2015. Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine. Raudteetrassi mürauuring ja vibratsiooni eksperthinnang. Lääne Maavalitsus
 • 2015. Juhkentali 28b mürauuring. Hausers KVK OÜ