Detailed plans of industrial areas
Link
A detailed plan of Linnahall dispersion square
Link
A Detailed plan and SEA for Klooga training area
Link
A detailed plan of Otepää radar station
Link
 • 2013-2014. Rõuge tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Rõuge Vallavalitsus
 • 2013-2014. Võrusoo tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus
 • 2013-2014. Piiripõllu maaüksuse, Karikakra maaüksuse ja riigi reservmaa detailplaneering. Võru Maavalitsus, Võru Vallavalitsus
 • 2013-2014. Kobela tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Vastseliina Vallavalitsus
 • 2013-2014. Vastseliina tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Rõuge Vallavalitsus
 • 2012-2013. Valga maakonnas Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskonna 53 maaüksusele radarposti detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2011-2012. Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneering. Maidla Vallavalitsus
 • 2009-2010. Tartu idapoolse ringtee ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneering. Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallavalitsus
 • 2009-2010. Jüri-Jaani kinnistu detailplaneering. Aulepa Tuulepargid OÜ
 • 2009-2013. Klooga harjutusvälja detailplaneering. Kaitseministeerium
 • 2009. Paldiski Lõunasadama detailplaneering. AS Tallinna Sadam
 • 2008-2010. Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering. Tallinna Linnavalitsuse Linnaplaneerimise Amet
 • 2007-2009. Soomepoiste tee 10, Saare I ja Rae põik 19/Kase maaüksuste ja nende lähiümbruse detailplaneering. AS Tallinna Sadam
 • 2007. Mikle ja Välja maaüksuste detailplaneering. Eraisik