• 2014. Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,5-33,6 rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
  • 2012. Mobiilse metallipressi ja kaablipuhastusseadme keskkonnamõju eelhinnang. BLRT Refonda OÜ
  • 2011. Muhu vallas Võiküla külas Metsa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Estwind Energy OÜ
  • 2011. Raplamaa Kohila valla Urge küla Lii-Sii ja Laasi kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang (jäätmekäitluskeskuse kavandamine). Ragn-Sells AS