Uurimus sideainetega pinnatud katselõigud
Link
Geosünteetika käsiraamatu koostamine
Link
  • 2011-2015. Uurimistöö „Erinevate sideainetega pinnatud katselõikude jälgimine koos tasuvusarvutusega“