Are aleviku veetorustikud ja kanalisatsioon
Link
Illuka, Ohakvere ja Ongassaare külade veevarustus
Link
Pärnu kesklinna veemajandusobjektid
Link
Läänemaa veemajandusprojekt
Link
  • 2013-2014. Detailplaneeringute ja infrastruktuuri tehniliste projektide (põhiproj staadiumis) koostamine kuuele Võrumaa tööstusalale (Luhamaa, Väimela, Võrusoo, Kobela, Vastseliina, Rõuge)
  • 2013-2014. Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rek III etapi projekteerimine