reostusuuring
Põllualuse kraavi ja Ratva oja tehniline seisund
Link
asukohavalik ja analüüs
Aseriaru tuulepargi nahkhiirte seire
Link
reostusuuring
Keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruande koostamine
Link
keskkonnaaudit
Keskkonnaauditi läbiviimine Elering AS objektidel
Link
  • 2015. Balticconnectori KMH aruande ekspertiis. EG Võrguteenus AS
  • 2015. Rae vallas Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuring. Rae Vallavalitsus
  • 2015. Vallimaa ja/või Sarapuu maaüksusele elektrituulikute rajamise konsultatsioon. Tardek OÜ
  • 2015. Environmental and Social Audit and Assessment Report. Livonia Partners